Drugvoorstel PS: Voor of tegen legalisering

Diverse mededelingen kwamen op onze redactie binnen. De SP lanceerde vandaag de voorstellen rond de decriminalisering van het bezit en gebruik van cannabis. De ene partij is ervoor, de andere tegen, maar dat zal wel politiek zijn. Hierbij plaatsen een bericht van Spirit en tevens een van het VB. Kwestie de zaak wat in evenwicht te houden.

Spirit steunt voorstel PS voor een coherent drugsbeleid. Geert Lambert reageert positief op de voorstellen die de PS vandaag lanceerde rond de decriminalisering van het bezit en gebruik van cannabis. Spirit pleit al geruime tijd voor een depenalisering van het gebruik van cannabis voor +16-jarigen. Na de shorsing van de vorige drugswet door de Raad van State heerst er veel onduidelijkheid rond wat wel en niet toegelaten is wat cannabisgebruik betreft.

De voorstellen waarmee de PS vandaag naar buiten kwam brengen hier duidelijkheid over en sluiten aan bij het standpunt van spirit. Ze vertalen een maatschappelijk realiteit die cannabisgebruik die geen overlast bezorgd als aanvaard beschouwt. Het standpunt van spirit is geen pleidooi voor het gebruik van cannabis. Integendeel. Preventie- en informatiecampagnes moeten centraal staan zijn in een doeltreffend drugsbeleid maar gebruikers als misdadigers behandelen is een stap te ver. Volwassenen die bewust willen gebruiken moeten dat ook kunnen doen, net zoals dat ook voor alcohol kan.

Voorwaarde is wel dat de regels voor iedereen duidelijk zijn en dat de verkoop uit de illegale sfeer wordt gehaald. Spirit pleit er dan ook voor om cannabis door apothekers te laten verdelen. Hiermee wordt een controle op de kwaliteit mogelijk.

De mening van het Vlaams Belang: Het Vlaams Belang is niet te spreken over het onzinnige voorstel van PS-voorzitter Di Rupo om het gebruik van cannabis te legaliseren en "een verbeterde versie van het Nederlandse model met koffieshops" in te voeren.

De eerste regering-Verhofstadt voerde reeds een gedoogbeleid voor zogenaamde 'softdrugs' in. Paarse politici herhaalden steeds dat cannabis "ongevaarlijk" zou zijn. Niet toevallig stijgt het cannabisgebruik bij de jeugd de jongste jaren onrustwekkend. Als antwoord op het toenemende drugprobleem in onze samenleving, stelt de PS nu voor om het bezit en gebruik van cannabis vanaf 16 jaar (!) uit de strafwet te halen. Dat is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar.

De hypocrisie van CD&V is werkelijk hemeltergend. In een reactie op het voorstel van de Parti Socialiste, laat voorzitter Vandeurzen optekenen dat CD&V "niet akkoord (was) met het gedoogbeleid dat de paars-groene regering in 2003 heeft ingevoerd. CD&V blijft ervan overtuigd dat een ontradend beleid nodig is voor alle legale en illegale drugs".

Het Vlaams Belang herinnert er aan dat de paars-groene drugswet van 2003 – die bepaalde dat de politie niet langer een proces-verbaal moest opstellen als men in het bezit was van cannabis voor 'persoonlijk gebruik' – gewoon een voortzetting is van het feitelijke gedoogbeleid van de opeenvolgende CVP-regeringen. Als CVP-minister van Justitie stuurde Stefaan De Clerck destijds een brief naar alle parketten waarin gesteld werd dat het vervolgen van cannabis de laagste prioriteit diende te hebben.

In een interview (Het Laatste Nieuws, 12 oktober 2002) gaf De Clerck ook met zoveel woorden toe dat het gedoogbeleid onder zijn ministerschap in gang werd gezet: "Voor de huidige drugswetgeving ben ik zelf mee verantwoordelijk als voormalig justitieminister. De omzendbrief over de laagste vervolgingsprioriteit voor 'jointjesrokers' kwam van mijn kabinet. De nieuwe paarsgroene wetgeving (…) verschilt daar niet fundamenteel van." Vandaag leidt CD&V-voorzitter Vandeurzen aan geheugenverlies en pleit hij doodleuk tégen een wetgeving waarvoor zijn partij zélf mee verantwoordelijk is.

Het beleid moet druggebruik ontmoedigen. Politie en gerecht moeten de mogelijkheid krijgen om drughandel – de zogenaamde dealers – hard aan te pakken. Het Vlaams Belang blijft zich als enige geloofwaardige partij verzetten tegen elke vorm van legalisering of depenalisering van druggebruik en drughandel.

Welke keuze zou jij maken en waarom ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here