Waardig afscheid nemen

In 2005 werd ongeveer de helft van alle overledenen in Vlaanderen gecremeerd. Het ging om 28.128 crematies. In 1989 werd nog maar één op vijf overledenen gecremeerd. De stijging van het aantal crematies is echter niet gevolgd door een even sterke toename van het aantal crematoria, stelde Vlaams parlementslid Gilbert Van Baelen vast.

Vlaanderen telt slechts 6 crematoria (Antwerpen, Turnhout, Vilvoorde, Lochristi, Brugge en Hasselt). Vaak zien de nabestaanden van een overledene zich daardoor verplicht om een vrij verre verplaatsing te maken naar een crematorium, indien ze deel willen nemen aan de afscheidsplechtigheid. Daarom vroeg Gilbert Van Baelen aan minister Keulen of hij vertrouwd is met dit ongemak voor veel rouwenden en of hij er iets wil aan doen. Meer specifiek vroeg Van Baelen of minister Keulen de gemeenten wil verplichten om in een aparte ruimte te voorzien om burgerlijke uitvaartplechtigheden doorgang te laten vinden.

Minister Keulen antwoordde dat de afscheidsplechtigheid van een begrafenis kan plaatsvinden in tal van gebouwen of lokalen: een afscheidsruimte in een crematorium is een mogelijkheid, maar het kan evengoed een vrijzinnig huis zijn, een uitvaartcentrum van een
begrafenisondernemer, of een lokaal dat door de gemeente ter beschikking kan worden gesteld. Uiteindelijk is elk van deze plaatsen geoorloofd, indien het afscheid er waardig kan verlopen.

Minister Keulen is zich ervan bewust dat deze mogelijkheden lang niet in alle gemeenten ter beschikking zijn. Om tegemoet te komen aan de vraag van Van Baelen wil minister Keulen in de omzendbrief aan de gemeenten, die hij voorbereidt, de lokale besturen aanbevelen een lokaal ter beschikking te stellen voor afscheidsplechtigheden,. Wel wil hij erop wijzen dat dit geen verplichting is. Het kan zelfs gaan om een lokaal dat niet permanent als afscheidsruimte dienst hoeft te doen, zolang dit lokaal het maar mogelijk maakt om er, bijvoorbeeld met medewerking van de begrafenisondernemer, op een waardige en respectvolle manier afscheid te nemen van een overledene.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here