Bouwbedrijven investeren 66.000.000 euro in opleiding

De bouwsector leeft en evolueert. De aandacht die een sector besteedt aan opleiding is daarvan een goede indicatie. Wat betreft opleiding overtreft België de Europese richtlijnen qua investering, aantrekken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en het accent op veiligheid door de organisatie van een sectoraal basisveiligheidsexamen.

Bouwbedrijven investeren 2,35 % van de loonmassa in opleiding terwijl Europa de sectoren aanzet om 1,9% van de loonmassa te investeren in opleiding en vorming. De bouwsector overtreft hiermee deze richtlijn. Bouwbedrijven investeren 2,35% van de
loonmassa in opleiding, meer bepaald 66.000.000 euro. Daarvan gaat 27 miljoen euro naar
werknemersopleidingen, 3 miljoen euro naar onderwijs en 36 miljoen euro naar werkzoekendenopleidingen

Dankzij de hoge inspanningen geleverd op het gebied van opleiding, is de bouwsector een sector die deuren opent voor allochtone werknemers. Zes procent van de bouwvakkers is van allochtone afkomst. Daarmee stelt de bouw proportioneel meer allochtonen tewerk dan veel andere sectoren. Allochtonen in de bouwsector maken gretig gebruik van het sectoraal
opleidingsaanbod. Naast de opleidingen die ook door andere bouwvakarbeiders gevolgd worden, zoals basisveiligheid, slaan ook vaktechnische opleidingen zeer goed aan.

De bouwsector is steeds op zoek naar geschoolde bouwvakarbeiders en zet met lokale overheden projecten op om werkzoekenden te begeleiden naar een vaste job. Na succesvolle resultaten in Antwerpen werd het initiatief uitgebreid naar Gent en Limburg. Liefst 85% van deze werkzoekenden (voor allochtonen 65%) komen effectief terecht in een reguliere job in de bouw. Steden zoals Kortrijk, Mechelen, Dendermonde, Ronse, Sint-Niklaas en Aalst willen dergelijke projecten opstarten.

Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid investeert in scholen die een convenant aangaan met het FVB. Het FVB neemt alle kosten op zich voor zowel de FVB opleidingen van de leerlingen als bijscholingen voor leerkrachten. Scholen kunnen rekenen op 500

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here