Studiedag: Mobiel en veilig verkeer

Na een succesvolle start op 28 januari in Hasselt, kondigt de tweede van vier studiedagen over de "Pijlers voor de Toekomst" zich aan. Onder de titel 'Mobiel en veilig verkeer' zoeken VLD en Vivant op zaterdag 18 februari in het Royal Astrid-hotel in Oostende naar nieuwe antwoorden om de mobiliteit van de hardwerkende Vlaming te verbeteren. De antwoorden worden gezocht tijdens een levendige discussie met experts, actoren uit het middenveld en uiteraard VLD- en Vivant-leden.

Hoe kan worden vermeden dat iemand 11 uur onderweg is, terwijl hij of zij maar 8 uur werkt? Hoe kan een deel van de tijd die werkende Vlamingen doorbrengen op weg naar en van het werk productief zijn door nieuwe technologische mogelijkheden? Of moeten we ons vooral focussen op het openbaar vervoer? Deze en veel meer prangende vragen zijn stof tot discussie tijdens de tweede studiedag van de 'Pijlers voor de Toekomst'.

De studiedag verloopt onder het voorzitterschap van senator Jean-Marie Dedecker. Vlaams parlementslid Annick De Ridder is secretaris. Hieronder vindt u alvast het programma. Voor meer praktische informatie of om u in te schrijven, kan u terecht op de website: www.pijlersvoordetoekomst.be

Programma.

9u00 – 9u30: onthaal
9u30 – 9u45: inleiding door studiedag-voorzitter Jean-Marie Dedecker
9u45 – 10u45: Eerste thema:

"Duurzame mobiliteit. Waar gaat het om?"

Key-note speaker professor Georges Allaert (Vakgebied Ruimtelijke Economie en Ruimtelijke Planning Universiteit Gent) Reflectie door een panel bestaande uit Dirk Sterckx (Europees Parlementslid VLD), Lode Verkinderen (beroepsvereniging transporteurs SAV), prof. Michel Walrave (Universiteit Antwerpen) en Annick De Ridder (Vlaams parlementslid VLD)

Discussie met de zaal

10u45 – 11u45: Tweede thema "Een liberale visie op gemeenschappelijk vervoer"

Key-note speaker Dirk Sterckx, Europees Parlementslid VL. Reflectie door een panel bestaande uit Georges Allaert, Annick De Ridder, Lode Verkinderen en Michel Walrave Discussie met de zaal

11u45 – 12u45: Derde thema

"Flexibele arbeidsorganisatie, e-werken en mobiliteit. Key-note speaker professor Michel Walrave (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen) Reflectie door een panel bestaande uit Dirk Sterckx, Lode Verkinderen, Annick De Ridder en Georges Allaert
Discussie met de zaal

12u45 – 13u00: Slotconclusies door VLD-voorzitter Bart Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here