Open Vld wil een veilig, proper en leefbaar Gent.

Gent (redactie/mas) Open Vld wil nog meer inzetten op de netheid en leefbaarheid van onze wijken en deelgemeenten. Preventie alleen is niet voldoende. Door kordater op te treden tegen alle vormen van overlast, kan de leefbaarheid van de stad gevrijwaard blijven. “We moeten erover waken dat de stad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor bewoners, bezoekers en investeerders. Een doeltreffende aanpak van alle vormen van overlast is dan ook aan de orde”, aldus Eerste schepen Mathias De Clercq (lijsttrekker).

Fractievoorzitter Sami Souguir (5de plaats Gent): “Overlast zoals sluikstorten, vandalisme, nachtlawaai en dubbel parkeren kan snel en efficiënt worden aangepakt door gemachtigde ambtenaren rechtstreeks administratieve boetes te laten uitschrijven. Op die manier wordt ook de politie ontlast, waardoor ze zich kan concentreren op haar kerntaken. Niet wie de overlast aanpakt en beboet is belangrijk, wel dat het gebeurt”.Onderzoeken tonen aan dat Gentenaars relatief tevreden zijn over de levenskwaliteit in hun stad. Dit betekent echter niet dat dit geen aandachtspunt meer hoeft te zijn. Integendeel, Open Vld beseft dat er net veel werk aan de winkel is om de leefbaarheid van Gent op peil te houden en waar nodig ook te verhogen. Bovendien kent Gent ook dichtbevolkte buurten en wijken die permanent onder druk staan.

In die optiek is ook het NERO-project een goed voorbeeld van efficiënt en doelgericht optreden. NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast, en is een project waarmee jeugdcriminaliteit wordt bestreden. Wanneer ouders hun kind moeten komen ophalen op het politiecommissariaat krijgen zij de keuze tussen betalen van een taks of instappen in het NERO-project. In dit laatste geval zoekt de politie, samen met de ouders en de jongere zelf, uit wat er fout is gegaan. Samen zorgen zij ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt door de gemaakte afspraken in een contract te gieten.

Ook dient het Gentse politiekorps op peil te worden gehouden. Een voldoende en efficiënte inzet van politie vergroot immers de zichtbaarheid ervan op straat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here