Een op vier parochies gebruikt geen internet.

Aalst (redactie/mas) Te veel parochies werken met verouderde multimedia. Dat besluit Imke Bavay in haar masterproef Kerk in Beeld aan de KU Leuven. Christenen staan open, maar zijn voorzichtig wanneer technologie ter sprake komt bij geloofsverspreiding en -verdieping.Vier op de vijf parochies vinden technologie een goede ondersteuning voor hun werk, schrijft Imke Bavay.

Ze verstuurde een enquêteformulier naar de 427 parochies van het bisdom Gent en kreeg 187 ingevulde vragenlijsten terug – 56 procent respons. Die leerden haar dat in ongeveer een op de tien parochies nog een platenspeler, diaprojector en videorecorder aanwezig zijn. Slechts 10 procent heeft een televisietoestel. Meer dan de helft beschikt niet over een dvd-speler of beamer en gebruikt geen PowerPointpresentaties. Een op de vier parochies heeft geen computer en internetverbinding.

Bavay besluit: “De kerk gaat wel met haar tijd mee, maar er zit toch enige vorm van vertraging op. Te veel parochies werken nog met verouderde multimedia. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de leeftijdscurve van de pastoors die rond de 60 jaar ligt.”

De parochies vragen dat de kerk het gebruik van de moderne multimedia meer zou aanmoedigen en 51 parochies geven aan dat er meer ondersteuning zou moeten zijn vanuit de diocesane diensten. Uit de masterproef blijkt dat die in Gent multimedia geschikt vinden voor catechese en vormingsavonden, maar veel minder voor de liturgie. Het diocesane niveau benadrukt dat de liturgie haar eigenheid heeft en dat er te weinig competente mensen zijn die voor een goede projectie kunnen zorgen. Amerikaans communicatiewetenschapper Quentin Schultze waarschuwt overigens voor het gebruik van technologie om mensen aan te trekken tot de kerk, waarbij de nadruk niet meer op verering komt te liggen.

Het bisdom Brugge boog zich in februari over het gebruik van powerpointpresentaties in de liturgie. Het kwam tot het besluit dat ze een middel vormen en geen doel op zich: “Het middel mag niet afleiden van de liturgie, maar dient mensen juist toe te leiden naar de liturgie. (…) We gebruiken deze middelen ‘ten goede’ als we ze inzetten om de liturgie te ondersteunen en de betrokkenheid en actieve deelname van mensen te versterken.”

 Christenen hebben het moeilijk om positief in de maatschappij en de media aan bod te komen. Het christelijk geïnspireerde impulsforum Logia probeert daar iets aan te doen. Ook maakt het, in samenwerking met zusterorganisatie Horizonmedia, filmpjes over mensen die gesterkt door hun geloof anderen helpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here