Terugroeping loten Pregestimil ook in België

Internationale terugroeping loten Pregestimil. Volgend op het in Frankrijk uit de handel nemen, nadat twee zuigelingen overleden ten gevolge van een zeldzame bacterie, de Enterobacter sakazakii, van drie bijkomende loten Pregestimil, dit is melkpoeder van de firma Mead Johnson Nutritionals, roept deze firma uit voorzorg alle loten Pregestimil terug. Deze terugroeping beperkt zich niet tot de Franse markt maar geldt internationaal met inbegrip van België.

Infecties met Enterobacter sakazakii zijn zeldzaam en komen voornamelijk voor bij verzwakte zuigelingen of prematuren, meestal volgend op de inname van besmet melkpoeder.

De firma waarborgt dat Pregestimil niet uitgeleverd zal worden zolang de onderzoeken en de eventueel te ondernemen acties niet definitief zijn afgerond.

De reeds teruggeroepen loten zijn: No S401026, S402632 et S403458 .
Eerder waren in Frankrijk reeds de loten No S401719, S401420 et S402077 uit de handel genomen.

Drie andere loten werden in België in de handel gebracht:

1) halfweg 2003 : S 20 38 20
2) einde 2003 : S 30 37 18
3) juni 2004: S 40 14 50

De consumenten die nog over deze producten beschikken mogen die terugbrengen naar hun apotheker.

Informatie vanwege de firma Mead Johnson Nutritionals voor de consument:
tel. 02 352 76 11 of per e-mail : general.info@bms.be

Bron: http://www.favv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here