Groot politiek debat. Haaltert verlegt vandaag zijn grenzen.

Haaltert (redactie/johan)Wilt u iets meer weten over lage belastingen, weinig gemeentepersoneel, verkeersveiligheid, uitgestelde investeringen, …?

Genoeg stof voor een kritisch debat georganiseerd door ‘Haaltert Anders’ in samenwerking met ACW Haaltert, dorpsraad Heldergem, Veilig Verkeer, Gezinsbond Heldergem en Natuurpunt.

Deze verenigingen verzamelden een 10-tallen vragen en verwerkte die tot een 7-tal thema’s die deze avond op de politieke tafel zullen komen.

Bij het lezen van de punten als voorbereiding aan dit debat valt op dat veel vragen betrekking hebben met bovenstaande verenigingen. Kan het zijn dat hun vragen niet ver genoeg reiken en enkel hun eigen belangen dienen?

Hierdoor is het mogelijk dat de bezoekers van dit debat geen globaal beeld kunnen vormen van de gemeentepolitiek binnen Groot-Haaltert. Belg.be stelt zich de vraag of personen uit de adviesraden werden aangesproken bij het verzamelen van deze vragen zoals de Cultuurraad, Feestraad, GECORO, Jeugdraad, Middenstandsraad, Milieuraad, Seniorenraad en Sportraad? Om Unizo nog niet te vergeten. Zijn de vragen niet te eenzijdig opgemaakt en zijn het deze vragen waar Haaltert van wakker ligt? Dit zal blijken uit het debat woensdag 26 september. In ieder geval kan een debat nooit kwaad en we leren steeds wat bij…

De grote kopstukken hebben alleszins hun medewerking beloofd. Ze ontvingen thema’s en vragen en bereiden zich nu voor. Zelfs gemeenteambtenaren werden ingeschakeld voor het debat.

Themapunten :
financiën
gemeente / burger / participatie
cultuur en sport
milieu en natuur
mobiliteit en verkeer
kinderen / jongeren / onderwijs
senioren en hun voorzieningen
ruimtelijke ordening en wonen

De kopstukken voor deze avond:
CL / VLD: Willy Michiels, Roger Coppens
CD& V: Phaedra Van Keymolen, Guido De Braekeleer
Sp-À: Bart Schouppe, Lisa Houtman
Open en Liberaal: Gina Verbestel, Jeannine Schotte
NV-A: Hans Sonck, Veerle Baeyens

De groepering “Haaltert Anders” wil verandering, met als belangrijke elementen een andere wijze van politiek te bedrijven. Aanvankelijk was er het idee om een eigen politieke partij op te richten. Maar wegens weinig slaagkans om op korte tijd een partij te worden om Haaltert mee te kunnen besturen besloot de groep eensgezinden zich te profileren als onafhankelijke vereniging met een eigen visie over Haaltert. (zie www.haaltertanders.wordpress.com)

Het debat gaat door op woendag 26/09/2012 in het Jeugdheem te Haaltert (naast bezoekerscentrum) en start om 19u30.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here