Namen wint verkiezing Duurzaamste gemeente van België

De winnaar van de eerste editie van de verkiezing van ‘Duurzaamste gemeente’ van België is deze avond tijdens een officiële ceremonie in het stadhuis van Brussel bekendgemaakt. Vertegenwoordigers van de genomineerde gemeenten uit elke Belgische provincie waren aanwezig. Het is de stad Namen die met de prijs gaat lopen dankzij haar project ‘Namen, duurzaam en begerenswaardig’. De Antwerpse gemeente Merksplas kreeg een speciale vermelding.

Zeer gevarieerde duurzaamheidsprojecten
De verkiezing, georganiseerd door Cofely Services, wil gemeenten belonen die zich inspannen voor technologische, ecologische en sociale duurzaamheid. Aan alle Belgische gemeenten werd de mogelijkheid geboden om één of meerdere duurzaamheidsprojecten voor te stellen tot en met 15 juli. Hun dossiers werden door een onafhankelijke jury geëvalueerd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Bijzondere aandacht werd besteed aan de samenstelling van de jury, waarvoor een beroep werd gedaan op bekende personen en experts die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. Om kleine gemeenten niet te benadelen, werd bij de evaluatie van de projecten rekening gehouden met de grootte en de middelen van elke gemeente.

Namen, de ‘Duurzaamste gemeente’ van 2012
De juryleden hadden de moeilijke taak om de 83 voorgestelde projecten te bekijken en er één enkel project per provincie uit te kiezen. Vervolgens diende uit deze genomineerden de ‘Duurzaamste gemeente’ van België gekozen te worden. De prijs ging naar de stad Namen dankzij haar project ‘Namen maakt zich duurzaam en begerenswaardig’, dat in 2007 door het stadsbestuur gelanceerd werd. De vertegenwoordigers van de stad kregen uit handen van juryvoorzitter Alain Hubert een bon ter waarde van 5000 euro. Dat bedrag zal Namen gebruiken om toekomstige duurzame projecten te financieren.

Juryvoorzitter Alain Hubert verklaart de keuze: “De evaluatie van al deze dossiers was, gezien het hoge niveau van de inzendingen, geen eenvoudige opgave. Het project van Namen trok vooral onze aandacht omdat het alle aspecten van duurzaamheid omvat. Het wil globaal en grensoverschrijdend werken, het wil duurzaam zijn in de ruimste betekenis van het woord. Het houdt rekening met een goede invulling van het grondgebied, zonder daarbij de inwoners uit het oog te verliezen. Daarom verdiende Namen volgens ons de titel van ‘Duurzaamste gemeente’ van het land.”

Met haar duurzame ontwikkelingspolitiek die goed geïmplementeerd is en duidelijk gedefinieerde operationele doelstellingen heeft, wist de stad Namen alle leden van de jury te overtuigen. Het Naamse project werd zelfs omschreven als “zeer volledig en met concrete resultaten*”.

Speciale vermelding voor Merksplas
De jury wilde zeker ook de kwaliteit van het project van de kleine gemeente Merksplas benadrukken (provincie Antwerpen, 8569 inwoners). Het project ‘EBEM, gemeentelijke energievoorziening’, verzilverde een speciale vermelding voor Merksplas. Juryvoorzitter Alain Hubert: “Het dossier van Merksplas trok onze aandacht omdat het de platgetreden paden verlaat en onafhankelijke initiatieven voor een duurzamere samenleving aanmoedigt. Dit project is een voordeel voor alle inwoners van de gemeente en het kan uitgebreid worden naar alle overheidsniveaus. Het zijn deze aspecten die we in de verf willen zetten door het project een speciale vermelding te geven. Het is ook onze manier om hen te feliciteren voor het geleverde werk.”

Uitwisselen van duurzame ideeën
Het slotevenement in het stadhuis van Brussel was een gelegenheid om de vertegenwoordigers van de genomineerde gemeenten per provincie en andere deelnemende gemeenten samen te brengen. Burgemeesters en milieuadviseurs hadden zo de gelegenheid om hun visies en ideeën rond duurzame ontwikkeling te delen, wat een zeer constructief debat teweegbracht. Stan de Pierpont, General Manager van Cofely Services, benadrukte na de ceremonie zijn tevredenheid: “Het voornaamste doel van deze prijs was om een platform te creëren waar ideeën rond duurzaamheid kunnen worden gedeeld. Gezien de kwaliteit van de genomineerde projecten die hier vanavond aanwezig zijn, denk ik dat we deze eerste editie een groot succes mogen noemen. Het enthousiasme was er en de ideeën om onze gemeenten duurzamer te maken waren schitterend!”

Enkele cijfers– België

– 62 deelnemende gemeenten met in totaal 83 dossiers
– Antwerpen: 9 deelnemende gemeenten, goed voor 11 dossiers
– Vlaams-Brabant: 6 deelnemende gemeenten, goed voor 6 dossiers
– Waals-Brabant: 5 deelnemende gemeenten, goed voor 6 dossiers
– West-Vlaanderen: 8 deelnemende gemeenten, goed voor 9 dossiers
– Oost-Vlaanderen: 8 deelnemende gemeenten, goed voor 10 dossiers
– Henegouwen: 8 deelnemende gemeenten, goed voor 13 dossiers
– Luik: 10 deelnemende gemeenten, goed voor 16 dossiers
– Limburg: 5 deelnemende gemeenten, goed voor 8 dossiers
– Luxemburg: 1 deelnemende gemeente, goed voor 1 dossier
– Namen: 1 deelnemende gemeente, goed voor 2 dossiers
– Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1 deelnemende gemeente, goed voor 1 dossier

– Genomineerde gemeenten: Anderlecht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Chaudfontaine (Luik), Dour (Henegouwen), Gouvy (Luxemburg), Houthalen-Helchteren (Limburg), Londerzeel (Vlaams-Brabant), Merksplas (Antwerpen), Namen (Namen), Oostende (West-Vlaanderen), Ottignies-Louvain-la-Neuve (Waals-Brabant), Ronse (Oost-Vlaanderen)

– Vaakst terugkerende sector: Energie

Enkele cijfers – Namen

– Winnaar: het project ‘Namen, duurzaam en begerenswaardig’ van de stad Namen

Samenvatting: http://www.duurzaamstegemeente.be/fr/deelnemers/namur-2

Een gemeente is pas duurzaam als ze rekening houdt met alle aspecten van duurzaamheid. Het is onmogelijk om duurzaam te zijn op dit of dat punt, zonder dit te zijn voor andere essentiële aspecten, zoals op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Dit project wil in de eerste plaats allesomvattend en geïntegreerd zijn, met andere woorden: duurzaam zijn in de ruimste zin van het woord.

Sinds 2007 heeft de stad Namen een vooruitziend en coherent project voor ruimtelijke ordening gelanceerd. Dit project is in essentie zeer breed en omvat verschillende domeinen, zoals verstedelijking, mobiliteit, huisvesting, energie, toerisme en het patrimonium.

De energievereisten, de klimatologische uitdagingen en de financiële crisis zetten Namen ertoe aan om zichzelf opnieuw uit te vinden. Deze nieuwe stad moet haar inwoners meer voldoening bieden en tegelijk minder middelen verbruiken. Kort samengevat: niet enkel een duurzame stad zijn, maar tegelijk ook een aantrekkelijke!

*Operationele doestellingen:

1. Bescherming van de gecentraliseerde karakteristieke bebouwing van de stad en de beredeneerde verdichting binnen de perimeter van de agglomeratie.

2. Een functionele diversiteit nastreven, sociaal en over de generaties heen, dynamisme, sociale integratie en toegankelijkheid van de belangrijkste diensten.

3. Bescherming van de gebouwen en natuurlijke aspecten die de levenskwaliteit in Namen verhogen en hierdoor het toeristische potentieel vergroten.

4. Het bevestigen en verbeteren van de status van Namen als hoofdstad, nieuwe regionale functies en infrastructuur aantrekken.

5. De inwoners betrekken bij de toekomst van de stad en solidariteit tussen de inwoners opwekken.

Samengevat: Dit ruimtelijke ordeningsproject bepaalt de voorwaarden voor een kwalitatieve en eerlijke groei. Het project zal tevens niet te onderschatten opbrengsten genereren, aangezien meer inwoners zullen worden kunnen aangetrokken zonder de kosten van desurbanisatie te moeten dragen. Deze nieuwe middelen zullen worden vrijgemaakt voor achtergestelde wijken en projecten van algemeen belang.

Voor een overzicht van alle ingezonden projecten, de genomineerden en het winnende project, bezoek de volgende pagina: http://www.duurzaamstegemeente.be/nl/deelnemers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here