SP.A Aalst gaat voor betaalbaar wonen en nog minder armoede.

Aalst(redactie/mas) Sp.a Aalst stelde als laatste partij haar partijprogramma voor. Op een boot op de Dender aan het vernieuwde Werfplein. Een symbolische plaats tussen linker- en rechteroever. Uit het 50-pagina dikke, goed onderbouwde programma, onthouden we vooral de inzet op meer betaalbare woningen en het verder terugdringen van de armoede in de stad. 

Sp.a wil de Keizerlijke Stede graag verder besturen, ‘als we partners vinden die met Aalst vooruit willen, zeker wat de ruimtelijke plannen betreft’ verduidelijkte voorzitter Dirk De Pauw, één van de twee sp.a onderhandelaars, samen met fractievoorzitter Dirk De Meerleer. Sp.a wil maar verder besturen als er een goed onderbouwd bestuursakkoord is, met een financiële onderbouw en tot in de kleine lettertjes geregeld. Een open bestuursakkoord van zes jaar terug met vooral CD&V als moeilijke partner, willen de socialisten geen tweede maal meemaken.

“Als elk Ruimtelijk Ordeningsplan zeven keer  voor het licht wordt gehouden én men durft geen beslissingen te nemen, dan gaat Aalst niet vooruit.” aldus Dirk De Pauw. “Dat willen we niet langer. Wie met ons wilt besturen, zal daar rekening moeten mee houden”.

Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Ann Van de Steen bevestigde de stelling van De Pauw, onder meer in de vele dossiers die een Ruimtelijk Uitvoeringsplan vroegen, nodig om nieuwe betaalbare woningen te realiseren in de ‘Stad-aan-de-Dender’.

“We kunnen niet langer stilstaan” stelde Ann Van de Steen. “Tegen 2018 willen we 977 nieuwe woningen realiseren waaronder 250 in eigen beheer.” Aalst is daarmee naast Gent de enige stad in Vlaanderen die eigen sociale woningen heeft. Als kandidaat-burgemeester maakt Van de Steen zich sterk dat er een crematorium komt voor 2018, een evenementenzaal en een nieuwe locatie voor Okapi. “Ik zal ook inspanningen leveren om de jeugd in de stad te houden. Het is belangrijk dat jongeren ontspanning vinden in de stad.”

OCMW-voorzitter Patrick De Smedt en ASZ-voorzitter Daisy Van Geit stonden stil bij het sociale luik, een bijna vanzelfsprekendheid in een sp.a-programma.  Ondanks de vele inspanningen van de laatste jaren, ook op rechteroever, blijft de armoede in Aalst te groot. 8% van de nieuwe kinderen worden in de stad van Daens in armoede geboren. “We blijven daar als socialisten verder in investeren. Het armoedplan ligt klaar voor een geïntegreerde aanpak, met inbreng van ervaringsdeskundigen. We zullen als stad zelf eigen initiatieven nemen naast de ons wettelijk opgelegde minima.” aldus Patrick De Smedt.

Cultuur- en integratieschepen Dylan Casaer maakte duidelijk dat er rond Aalst geen muren zullen komen met de sp.a. “Nieuwe Aalstenaars (nvdr. hij volgt de oproep van De Morgen om het woord allochtoon niet meer te gebruiken) in onze stad is een realiteit. We gaan als sp.a voor realistische oplossingen. We moeten leren omgaan met de realiteit die er is. Of we het graag hebben of niet.” aldus de immer flamboyante schepen. “Opvallend is dat de partijen die in hun programma pleiten voor méér integratie, steeds dezelfden zijn die tegen nieuwe investeringen zijn om de integratie te bevorderen.”

Op het cultuurbeleid van de afgelopen vier jaar (nvdr. Gracienne Van Nieuwenborgh was de eerste twee jaar cultuurschepen) is Casaer ‘grosj en fier’. Vooral zijn Cirk! en het Boonjaar. Hij, en met hem de sp.a, droomt van een  volwaardig museum en als het even kan een professioneel theatergezelschap binnen de stadsmuren.

Sp.a Aalst gaat met een ambitieus programma naar de kiezer. Een puik werk onder redactionele coördinatie van de politiek secretaris Pieter Van Sande gerealiseerd. Het nu nog uitgelegd krijgen aan de kiezer…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here