Uitbreiding Academie Aalst is net een processie van Echternach.

 Aalst(redactie/mas) Sinds 2004 wordt er in de wandelgangen van de Academie gefluisterd dat de Kunstacademie uitgebreid zal worden. Door het belang van het bestaande gebouw en de complexiteit van het programma van de Academie, is meteen duidelijk dat een openbare wedstrijd de ideale manier is om een ontwerp te realiseren. Zo wordt een kader gecreëerd dat een zo breed mogelije waaier aan interessante visies toelaat.

En in 2010 wordt dan eindelijk een openbare wedstrijd aangekondigd. De Academie mag een nieuw gebouw optrekken, maar de directrice van de secundaire afdeling Els Talloen plant de realisatie pas binnen tien jaar. Zijnde 2020.

In mei 2010 komt er geen openbare wedstrijd. De stadsarchitect zal zich namelijk over het project ontfermen. Het duurt tot anderhalf jaar voor stadsarchitecte Hilde Eylenbosch een ontwerp overmaakt aan de directie en leerkrachten. Ze vraagt eventuele aanmerkingen door te geven over het door haar gemaakte ‘Vlekkenplan’. Het gaat om 3 A3’s in pdf-formaat.

De directie komt snel tot de conclusie da het ontwerp niet leesbaar is en dat geen rekening is gehouden met de wensen eerder geformuleerd. De stadsarchitecte kaatst de bal terug en zegt dat de Academie zelf een voorstel moet doen. Eind januari 2012 laat de Academie aan de stad weten zelf een eigen voorstel uit te werken. Tegen 28 februari 2012 moet dit klaar zijn…

En het lukt… op 24 februari wordt een ontwerp verzonden, met een toelichting van de directie. Op een eerste verdaering stuurt de stadsarchitecte haar kat, op 28 februari is er wel, maar weigert volgens aanwezige getuigen elk medewerking.

Ook in maart proberen de schepen van Openbare Werken en de schepen van Onderwijs met de stadsarchitecte tot een vergelijk te komen.

Half mei 2012, kunt u nog volgen beste lezer, verwerpt de stadsarchitecte het voorstel van de school en werkt opnieuw haar eigen voorstel uit. De leerkrachten pikken het niet langer, beginnen een blog, dat onder druk van de stadsdiensten en directie wordt verwijderd. Ondanks de vele reacties en steunbetuigingen. Leraars die meewerkten aan de blog krijgen het bericht van de stad dat een onderzoek tegen hen wordt gestart.

In juni 2012 is er een tweede ontwerp van de stadsarchitecte. Over het basisconcept, de basisopties en de architectuur van het gebouw wordt niet gesproken. De directie wil het algemeen belang van de school voorop stellen: liever een verkeerd ontworpen gebouw, dan geen gebouw.

U kunt begrijpen dat veel leraars misnoegd zijn. Er komt een verslag op 19 juni 2012, dat door 40 van de 70 docenten wordt onerschreven.

In september 2012 komt het ontwerp dat de stadsdiensten tijdens de vakantieperiode uitwerkten. En wat blijkt, dat alle opmerkingen en suggesties van de Academie in het schrijven van 19 juni 2012 gewoon genegeerd worden.

En hoe komt het…? Op 1 september bij de aanvang van het academiejaar verneemt het lerarenkorps dat het nieuwe ontwerp toch nog geraadpleegd kon worden. Het was ter inzage tot eind augustus op de stad, net de periode dat het onderwijs zomervakantie heeft. Niemand was hiervan op de hoogte.

Denkt u een surrealistisch sprookje te hebben gelezen, het is Aalst anno 2012. Nu weet u misschien een beetje meer waarom het in Aalst met projecten heel vaak heel traag loopt.

Met dank aan Netwerk voor de info.

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here