Nieuwe senioren zijn geen oude krokodillen

Op 7 februari hield het Vlaams ouderenparlement een hoorzitting in het Gentse PAC om meer inzicht te krijgen naar de wensen en verzuchtingen van Vlaamse senioren. In iedere provincie gebeuren er nu hoorzittingen, ingedeeld in werkgroepen, om het Ouderenparlement van 4 mei in het ICC te Gent voor te bereiden. Organisator is het Vlaams Ouderen Overleg Komitee (OOK) dat steunt op een twintigtal ouderenorganisaties. Daarnaast zijn er ook een aantal werkgroepen werkzaam rond bepaalde aspecten van de ouderenproblematiek waar ook nieuwe leden of individuele ouderen participeren. Het OOK organiseert om de twee jaar een ouderenparlement en jaarlijks de ouderenweek.

Thema dit jaar is "Oudervriendelijke gemeenten en provincies" en het ziet er naar uit dat senioren actief willen deelnemen aan het beleid. Koffietafels en boterkoeken mogen leuk zijn maar opkomen op een politieke lijst en dan nog op een verkiesbare plaats heeft de voorkeur. Senioren zijn niet alleen actief en helder van geest, ze hebben voldoende kennis en ervaring om oplossingen naar voor te schuiven. Om de kenniskloof te dichten willen senioren niet alleen aangepaste opleidingen maar ook voldoende deskundigen aantrekken om hun te begeleiden. Zo is er niet alleen nood aan voldoende opleidingen informatica, maar eenmaal die achter de rug stelt zich de vraag naar aangepast internetbankieren.

Mie Moerenhout: "Het Ouderen Overleg Komitee en de Vlaamse Ouderenraad organiseren daarom in de verschillende provincies hoorzittingen. In Brugge, Antwerpen, Leuven en Gent zijn die achter de rug maar in Brussel kunnen de senioren terecht op 13/02 en in Hasselt op 22/02". Ouderen moeten een stem krijgen in het beleid. Zo staat duidelijk in het decreet op de beleidsparticipatie van ouderen dat bijna 2 jaar geleden werd gepubliceerd. Dynamische senioren willen de verkiezingen van 8 oktober dit jaar aangrijpen om die goede bedoelingen in de praktijk om te zetten. Voor het Ouderenparlement van 4 mei 2006 in het Gentse ICC is daarom een memorandum gepland waarin de belangrijkste zorgen van een goed ouderenbeleid in de gemeente en provincie worden uiteengezet.
Voor meer informatie over het ouderenparlement: www.vlaams-ook.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here