Schonere Steenbeek dankzij rioleringswerken

Aalst (redactie)Binnenkort zal de Steenbeek op de grens tussen Lebbeke en Aalst weer een stukje properder worden. In opdracht van het Vlaamse gewest start Aquafin start er namelijk met rioleringswerken om het afvalwater van 1.300 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de beek belandt, aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Tegelijk voeren de betrokken gemeentebesturen verfraaiingswerken uit aan het wegdek en leggen ze een gescheiden riolering aan.

“We zullen rioleringswerken uitvoeren in de Wolvenstraat, Bontegem, Steven, Korte Trieststraat en Lange Root” weet Annabel Marcoen, projectmanager van Aquafin. “Starten doen we op het grondgebied Wieze, ter hoogte van het kruispunt Wolvenstraat / Aalstersestraat. Daarna trekt onze karavaan langzaam richting Moorsel. Via de Korte Trieststraat buigen we dan af richting Lange Root. Voor de startdatum zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven, die momenteel nog bezig zijn met de voorbereidende werken. Ze passen nu hun leidingen aan waar nodig, enerzijds om plaats te maken voor de riolering, anderzijds om te vermijden dat de straat binnen enkele jaren opnieuw moet opgebroken worden.”

Ook het gemeentebestuur van Lebbeke, rioolbeheerder rio-link en het stadsbestuur van Aalst werken mee aan dit project. Zij financieren de aanleg van een gescheiden riolering in de Trieststraat, die net op de grens tussen de twee gemeenten ligt. Annabel Marcoen: “Bij een gescheiden stelsel plaatsen we twee buizen, een voor het regenwater en een voor het afvalwater. Het regenwaterstelsel is vooral bedoeld om het water afkomstig van de openbare verharde oppervlakten op te vangen en af te voeren. Hoewel ook de bewoners hun regen- en afvalwater moeten scheiden, is het niet de bedoeling dat ze het regenwater integraal aansluiten op het stelsel in de straat. De Vlaamse milieuwetgeving schrijft namelijk voor dat het zo veel mogelijk ter plaatse moet blijven voor hergebruik, infiltratie of buffering. Slechts als die opties om technische redenen niet mogelijk zijn, is aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten.“

Op dinsdag 25 augustus 2012 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 20u in zaal ‘De Schuure’ van Café Ajuin, Nieuwstraat 38 in Lebbeke.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here