Voorlopige parkeerkaart voor personen met een handicap

Een voorlopige parkeerkaart voor personen met een handicap moet lange wachttijden teniet doen. Koen T'Sijen, de links-liberale fractieleider in de Kamer, wil dat het ministerie parkeerkaarten voor personen met een handicap onmiddellijk uitreikt van zodra betrokkene een aanvraag heeft ingediend samen met een medische attest. Momenteel duurt de uitreiking van parkeerkaarten voor personen met een handicap bijna een jaar.

De spirit-volksvertegenwoordiger ondervroeg de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Gisèle Mandaila, over de procedure voor het toekennen van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

De aanvraag voor een parkeerkaart voor personen met een handicap is een zeer lange bureaucratische procedure, al dan niet afhankelijk van het feit of de aanvrager over een attest van een officiële instantie beschikt. Indien de persoon met een handicap op de Directie-Generaal personen met een handicap nog geen dossier heeft met het vereiste attest, afgeleverd door een administratieve of gerechtelijke autoriteit waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan een van de voorwaarden om een parkeerkaart te krijgen, moet hij zich tot het gemeentebestuur wenden die het formulier van de aanvraag van de parkeerkaart samen met de in te vullen medische documenten aan de betrokkene overhandigt.

Deze formulieren moeten dan samen met het medisch attest aan het ministerie bezorgd worden. Drie tot zes maanden later stuurt het ministerie dan een uitnodiging voor een medisch onderzoek. Dit varieert van regio tot regio. Tussen de uitnodiging en de afspraak met de controlearts lopen ongeveer twee weken. Na het medisch onderzoek krijgt de betrokkene zes tot acht weken later een beslissing met punten en voor welke sociale en/of fiscale voordelen zij in aanmerking komen. Dan duurt het nog eens zes weken voor de parkeerkaart wordt uitgereikt.

De officiële procedure duurt dus al snel acht maanden. De realiteit leert dat het zelfs nog langer duurt en dat een termijn van meer dan een jaar mogelijk is en zelfs meermaals voorkomt. Er is geen maximumtermijn voorzien door de wetgever bij de aflevering van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

De Staatssecretaris kondigde aan dat zij maatregelen zal nemen om de procedure te versnellen. Voor Koen T'Sijen is dit onvoldoende. De spirit-fractieleider vraagt aan de Staatssecretaris dat er na het bezorgen van de aanvraag met het medisch attest onmiddellijk een voorlopige parkeerkaart wordt uitgereikt. Na de medische controle kan deze parkeerkaart dan worden omgezet in een definitieve kaart. Voor T'Sijen is het essentieel dat de personen met een handicap niet het slachtoffer worden van bureaucratische logheid. Koen T'Sijen legt hiervoor een wetsvoorstel neer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here