Woonwinkel Aalst stap in project “doelgericht taalbad voor sociale huurders”.

Aalst. (redactie) Na het succesverhaal van het taalbad NT2, dat deze zomer werd georganiseerd door CVO Handelsschool, Keizersplein 19 te Aalst, directeur Stany Meskens, worden de positieve ervaringen aangewend ifv een doelgericht taalbad NT2 voor sociale huurders te organiseren.

Het college van burgemeester en schepenen plaats het voorstel tot instappen in het
project “doelgericht taalbad NT2 voor sociale huurders” op de agenda van maandag 24
september 2012.

Schepen van Wonen, Ann Van de Steen (sp.a) : “Dit taalbad Nederlands heeft als doel samen iets te doen aan de soms moeizame communicatie en de mogelijke impact daarvan op de kansen tot integratie in de nieuwe buurt waar iemand komt wonen. Taal is niet het enige, maar wel een heel belangrijke sleutel in een verhaal van integreren en samen brengen van gemeenschappen.

Concreet wil dit project de “taalvaardige” zelfredzaamheid van anderstaligen in sociale
woningen bevorderen, door allerhande Nederlandstalige praktijksituaties te gebruiken
tijdens de cursus zoals het huurcontract overlopen en verduidelijken zodat rechten maar ook
plichten van sociale huurders duidelijker worden. Dit komt de leefbaarheid in buurten zeker
ten goede. Burgers, blijvers en nieuwkomers kunnen zich welkom voelen in hun nieuwe
buurt, waar ze elkaar makkelijker leren kennen. Bij wijze van proef wordt het project vandaag
opgestart voor de sociale huurders van de Woonwinkel, in een later fase wordt het uitgebreid
tot alle sociale huurders te Aalst.”

Schepen van Integratie, Dylan Casaer (sp.a) heeft ook een mening : “Met een project als dit “taalbad Nederlands” creëren we een extra dynamiek en mogelijkheden tot ontmoetingen, waaraan iedereen kan deelnemen. Nieuwkomers en blijvers: we hebben er allemaal voordeel bij als we elkaar kennen. Zo creëren we een hechte gemeenschap, die verschillende talenten inzet. Een gemeenschap waar mensen solidair zijn met elkaar.”

De deelnemende cursisten dienen reeds te beschikken over een minimum kennis van het
Nederlands niveau 1.2. (laatste jaar richtgraad 1). Dit wordt gecheckt met het Huis van het
Nederlands.

De cursisten die niet beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, zullen
doorverwezen worden naar het centrum voor basiseducatie.
Tijdens en na het project worden de mensen gesensibiliseerd tot deelname aan het reguliere
NT2 aanbod in kader van het volwassenenonderwijs.
De opstart is voorzien begin oktober 2012.

De medewerkers van de Woonwinkel zullen ondersteunen in het afbakenen van de
doelgroep en de sociale huurders/kandidaat lesvolgers NT2 die in aanmerking komen voor
dit intensief taalbad NT2 doorverwijzen en opvolgen. Tevens ondersteunen de medewerkers van de Woonwinkel CVO Handelsschool in het
opmaken van leerinhouden en specifieke doelstellingen. Het project zal gecoördineerd worden door maatschappelijk assistent en coördinator
Woonwinkel mevrouw Ann Renneboog.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here