Roma-stewards van start in vier Vlaamse steden

Sinds 1 september trachten buurtstewards de integratie van Roma-migranten te bevorderen in vier grote Vlaamse steden.

De projecten lopen tot 31 augustus 2013, waarna het Agentschap voor Binnenlands Bestuur deze evalueert. Op basis van deze evaluatie en bij eventuele wijzigingen in de aanwezigheid van de Roma-populatie, kan de jaarlijkse toelage van 750.000 euro eventueel aangepast worden.

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) in een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie Freya Van den Bossche (sp.a).

“Ik hoop dat deze Roma-stewards effectief zullen bijdragen tot een structurele oplossing voor de samenlevingsproblemen in deze wijken. Omwille van de grote instroom is de inzet van Roma-stewards noodzakelijk, maar deze maatregel moet van tijdelijke aard zijn. Uiteindelijk moeten we komen tot een samenleving waarin iedereen de nodige verantwoordelijkheid neemt om deel uit te maken van onze samenleving, zonder dat stewards hierop moeten toezien”, aldus Segers.

Gent, Antwerpen, Sint-Niklaas en Brussel (de Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC) beslissen zelf in welke wijken ze deze buurtstewards inzetten. Gent krijgt met 5,5 voltijds equivalenten de meeste middelen toegewezen. Daarna volgen Brussel (4,5), Antwerpen (3) en Sint-Niklaas (2). Eén voltijds equivalent kost gemiddeld 50.000 euro.

Ook voor de aanwerving van deze buurtstewards zijn de steden autonoom bevoegd. De stad Antwerpen werkt hiervoor samen met vzw ‘de 8’, terwijl de VGC beroep doet op vzw Foyer. Wat het profiel van de buurtsteward betreft, wordt gezocht naar kandidaten die voeling hebben met de samenlevingsproblematiek en met de doelgroep(en). Ook ervaringsdeskundigen die eventuele knelpunten of oplossingen kunnen formuleren en samenwerkingsverbanden kunnen smeden, komen in aanmerking.

Bron: N-VA fractie Vlaams Parlement

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here