Klachten tegen seksueel misbruik tot 30 jaar verlengen

Sinds de wet van 28 november 2000 kunnen slachtoffers van seksueel misbruik tijdens hun kindertijd klacht neerleggen tot 10 jaar na hun meerderjarigheid. Spirit-Kamerlid Annelies Storms vindt die termijn te kort en wil de verjaringstermijn voor het seksueel misbruik van kinderen verlengen tot dertig jaar na de meerderjarigheid van de slachtoffers. "Wanneer bij wijze van spreken iemand bij je thuis een vaas tegen de muur gooit heb je dertig jaar om te trachten die kost te recupereren. Wanneer je door seksueel misbruik voor het leven psychisch geschonden bent, heb je momenteel maar 10 jaar om klacht in te dienen. Die anomalie willen we rechtzetten" zegt Annelies Storms.

Het is voor slachtoffers van seksueel misbruik niet evident om naar het gerecht te stappen en klacht in te dienen. Het seksueel misbruik laat zeer diepe sporen na bij het kind en zorgt voor langdurige trauma"s.

Verschillende elementen, eigen aan de aard van het misdrijf, zorgen ervoor dat slachtoffers in de eerste plaats zwijgen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Seksueel misbruik gaat gepaard met machtsmisbruik van een "sterkere" persoon tegenover een "zwakkere" persoon. Bij seksueel misbruik blijkt dat in 54% van de gevallen een dicht familielid de dader is. Bedreigingen en druk vanuit de familieomgeving en het feit dat jongeren steeds langer financieel afhankelijk blijven van hun ouders leiden ertoe dat slachtoffers van seksueel geweld vaak voor hun 30 jaar geen klacht durven of kunnen indienen.

Bovendien duurt het ettelijke jaren vooraleer een slachtoffer een dergelijke traumatische ervaring heeft verwerkt en de moed heeft gevonden om erover te spreken. Vaak gebeurt de verwerking pas wanneer de slachtoffers zelf moeder of vader worden. De gemiddelde leeftijd van vrouwen om hun eerste kind te krijgen is tussen 1978 en 1998 van 26,5 tot 28,5 jaar gestegen. Dan is het al te laat om nog een klacht in te dienen. De verlenging van de verjaringstermijn komt hieraan tegemoet.

"Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat ze levenslang krijgen terwijl de dader vrijuit gaat. Slachtoffers willen horen dat ze niet schuldig zijn aan het seksueel misbruik en willen dat dit ook door hun omgeving erkend wordt. Door de verjaringstermijn te verlengen tot 30 jaar na de meerderjarigheid voorkomen we dat slachtoffers van seksueel misbruik voor een tweede maal slachtoffer worden. " zegt Spirit-Kamerlid Annelies Storms die een wetsvoorstel voorbereidt. Bron: Annelies Storms Volksvertegenwoordiger

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here