‘Huizen Van Vrede’ wijzen SP.A terecht in hoofddoekendebat.

Aalst. (redactie/mas) Huizen van Vrede reageren met een Open Brief aan sp.a-Aalst op de uitsluiting van mevrouw Fatmagul Bilge van de Aalsterse Sp.a-lijst, omwille van het feit dat zij in de gemeenteraad haar hoofddoek zou ophouden.

Huizen van Vrede, een samenwerking tussen o.a. Jebron, Emmaus, Vredeshuis,… maar ook gesteund door mensen uit de de Raad voor Internationale Samenwerking en Els Keytsman, ooit raadslid voor Agalev in Aalst. Ook Liesbeth Lissens onderschrijft de oproep.

Belg.be sprak met Paul De Witte van Jebron en Huizen van Vrede: “Met het project “Huizen van Vrede” proberen wij in Aalst al enkele jaren mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen om elkaar te ontmoeten, en met elkaar van mening te wisselen over allerlei maatschappelijke thema’s . Ontmoeting en gesprek zijn volgens ons de beste manier om vooroordelen te doorbreken, om verder te leren kijken dan “de hoofddoek” of “de minirok”. Met ons initiatief willen we bijdragen aan een samenleving waarin culturele en levensbeschouwelijke verschillen geen hindernis zijn, maar een aanleiding om van elkaar te leren, om de zaken eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Daarbij vinden we dan ook niet meer dan normaal dat in een democratische samenleving ook leden van minderheidsgroepen een stem krijgen in het gesprek.”

“We betreuren het dan ook ten zeerste dat sp.a Aalst net het tegenovergestelde doet en vrouwen die een hoofddoek willen dragen, “halsstarrig” van de lijst schrapt. Moslima’s met een hoofddoek maken al jarenlang deel uit van de Aalsterse bevolking. Het lijkt ons dan ook normaal dat deze diversiteit zich voor een stuk ook in de verkiezingslijsten weerspiegelt.”

“Bovendien is de vrouw in kwestie, mevrouw Fatmagul  Bilge, actief betrokken bij het project Huizen van Vrede. We kennen haar als een vrouw die constructief meewerkt aan ons project, open staat voor gesprek en respectvol omgaat met mensen die een andere visie hebben dan zij. Waarmee nogmaals bewezen is dat een hoofddoek geen bewijs is van geslotenheid of enggeestigheid. We begrijpen dan ook niet dat SP.A Aalst uitgerekend deze vrouw van de lijst schrapt.”

Volgens de ondertekenaars hanteert sp.a Aalst een enge en irrealistische invulling van neutraliteit. We kunnen ons voorstellen dat het gebouw waar de gemeenteraad bijeenkomt er “neutraal” moet uitzien. Maar dat geldt toch niet voor de gemeenteraadsleden.

“In de eerste plaats omdat politici per definitie niet neutraal zijn, maar altijd partijdig: ze spreken en handelen altijd vanuit een bepaalde overtuiging. Die overtuiging wordt voor een deel bepaald door hun politieke kleur. Die kleur is bij iedereen bekend, en niemand heeft daar een probleem mee.” aldus Paul De Witte.

“Uiteraard moet een socialistische kandidaat de belangen verdedigen van alle socialisten, van welke levensbeschouwing ook. Maar nu lijkt het alsof de Aalsterse sp.a eraan twijfelt dat moslims met een hoofddoek daartoe in staan zijn, terwijl ze er automatisch vanuit gaat dat christelijke of niet-gelovige socialisten dat wel kunnen. Volgens ons mist sp.a Aalst met de uitsluiting van mevrouw Bilge een kans om een jonge, gedreven vrouw met een constructieve visie op de lijst te hebben. We hopen dan ook dat zij hun beslissing opnieuw in overweging willen nemen.”

3 REACTIES

  1. Als je echt vrede wil: na de laatste oorlog is er overeengekomen dat men geen enkele aandacht, kritiek,of discussie, zou houden over welke overtuiging of godsdienst iemand had. Als eerste maatregel heeft men het stemmen in het stemlokaal geheim gemaakt. Het verleden, maar ook nu in v.b. de Arabische is voldoende bewezen dat als iedereen de overtuiging van een ander kent er condensatie van gelijkgezinden gebeurt metdiscriminatievan andersdenkenden. Dit negligeren van andermans overtuiging is de basis gebleken van het succes van onze samenleving. In mijn bedrijf weet ik van werkelijk niemand welke godsdienst of geen godsdienst hij aanhoudt. Er heeft ook niemend enige interesse daarvoor. Zelfs van mijn familieleden weet ik het niet en interesseert het mij totaal niet. ToenJoden klepjes begonnen te dragen liep het fout: concentraties , afzondering, elitevorming. met de schadelijke gevolgen vanbdien. Toen boudhisten rode kleren en moslims hoofddoeken begonnen te dragen kregen we dezelfde afscheiding en minder-of meerderwaardigcomplexen te zien.en concentraties : wat totaal in tegenstelling is met verrijking door diversiteit. En als je weet dat de koran nergens nog maar één woord zegt over die hoofddoek, stel je vragen waar we naar toe gaan en waarom. Twintig vjaarfgeleden zag je in de moslimlanden geen hoofddoek, un overal…?Wat is de bedoeling en wat maakt wie die gelovigen wijs en waarom??? Willen we terug naar hokjes waar mensen tegen elkaar staan door hun verschillender overtuiging. Of willen we een diversiteit zoals de duizenden Chinezen bij ons, Indiers, Hindous, christenen en protestanten die hun godsdienst niet demonstreren met enig uitwendig teken en onopvallend in onze samenleving aanwezig zijn . En waar wij nooit en nergens enige discussie of probleem over iets toelaten of verbieden mee hebben???,Dat is echte integratie en cultuurverrijking…..

  2. Een schepenen is geen ambtenaar en is dus verbonden met met het neutraliteits-principe. Het ergste is nog dat ze deze dame de schuld willen geven zonder dat zij de mogelijkheid krijgt
    zich uit te drukken.
    Socialistisch is anders.

  3. Fout: Mensen met een opvallend kruis, met een rood Boudha kleed, met een Zwart mormonen muts of een opvallend vrijgezel symbool zijn evenmin toegelaten. Vrijheid betekent dat je geen visie uitstraalt en dus anderen opdringt in een partij samenkomst. Bovendien is de hoofddoek geen moslimverplichting. Staat niet in de koran, maar wel een teken van onderdrukking en / of discriminatie., Mannelijke moslims hoeven geen teken te dragen. Een minimum eerbied ook voor onze gevoeligheid voor gender en andere gelijkheid…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here