Vzw Parol maakt zich grote zorgen over toekomst Rechteroever

Aalst (redactie) Er is de laatste tijd al heel wat gezegd en geschreven over de Aalsterse wijk Rechteroever. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden zware termen als ‘gettovorming’ en ‘import van armoede’ niet geschuwd. Wie er nooit komt, zou op basis van de uitlatingen van bepaalde politici kunnen denken dat de Varkensmarkt en omgeving gevaarlijke plaatsen zijn die je beter kunt mijden. De veiligheid van Rechteroever is uitgegroeid tot een strijdpunt in de verkiezingsdebatten.

Als buurtopbouwwerkers die heel specifiek bezig zijn met leefbaarheid en sociale cohesie op Rechteroever, maken de buurtwerkers van Vzw Parol zich grote zorgen over deze gang van zaken.

Het klopt inderdaad dat de buurt te kampen heeft met leegstand en dat de kwaliteit van veel woningen te wensen overlaat. Ook is het zo dat heel wat Aalstenaars met een lager dan gemiddeld inkomen op Rechteroever wonen; dat was al zo in de tijd van Daens en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Dat de laatste jaren heel wat migranten zich in de wijk vestigden, valt evenmin te ontkennen. Dat al deze zaken van tijd tot tijd wrijvingen met zich meebrengen, is onvermijdelijk. Alleen is de vraag hoe men er mee omgaat.

Vzw Parol probeert op deze vraag een antwoord te bieden. Buurtwerk heeft als streefdoel het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. We doen dit door bewoners samen te brengen, te ondersteunen en te activeren in hun leefomgeving. Door mensen op een positieve manier met elkaar in contact te brengen, proberen we de sociale netwerken te versterken. We steken de verschillen tussen mensen niet weg, maar benadrukken ook de overeenkomsten. Iedereen wil immers een aangename buurt om in te wonen, en we hebben geen andere keus dan samen te werken en met elkaar in dialoog te gaan. Problemen die gesignaleerd worden, geven we door aan de bevoegde stadsdiensten of proberen we samen met deze diensten en andere instanties op te lossen, liefst in dialoog met de bewoners.

Deze manier van werken is iets anders dan enkel hameren op wat verkeerd loopt. Door de negatieve beeldvorming te versterken werkt men het onbehagen en de polarisatie tussen bevolkingsgroepen enkel in de hand. In een buurt waarin men genoodzaakt is om te gaan met verschillen (omdat ze er nu eenmaal zijn), is een dergelijke houding weinig constructief. Door woorden als ‘gettovorming’ in de mond te nemen, wijst men bovendien met een beschuldigende vinger naar de nieuwkomers, terwijl het vaak om structurele problemen gaat waar de hele stad mee te kampen heeft.

We ontkennen niet dat er problemen zijn, maar betreuren het eenzijdige, negatieve beeld dat momenteel van de buurt wordt opgehangen. Laat ons ook het positieve benadrukken. Veel mensen wonen graag op Rechteroever, en een vaak gehoorde quote is dat men elkaar hier tenminste nog begroet op straat. Denk ook eens aan de talrijke vrijwilligers waarop vele organisaties kunnen rekenen. Bovendien wijzen cijfers van de politie niet op een hogere criminaliteitsgraad, al leeft dat idee wel bij veel mensen.

Nu worden tal van maatregelen genomen die het stigma van probleemwijk enkel bevestigen, terwijl er ook positieve manieren zijn waarmee je de wijk nieuw leven in kan blazen. Als er bijvoorbeeld grote culturele evenementen georganiseerd worden in de stad, waarom kan een deel daarvan niet aan de overkant van de Sint-Annabrug? Waarom geen volk lokken via een wekelijkse markt of een andere plezante activiteit?

Hoe het nieuwe stadsbestuur er ook zal uitzien, als buurtwerking staan wij klaar om mee te blijven nadenken over de uitdagingen waar de buurt mee te kampen heeft. We hopen dat de weg van de dialoog niet verlaten wordt en dat stadsdiensten, organisaties én bewoners op een constructieve manier kunnen blijven samenwerken om deze uitdagingen het hoofd te bieden zeggen Lander Claeys en Liesbeth Lissens, buurtopbouwwerkers van Vzw Parol

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here