Verdubbeling van het aantal katten als proefdier in 2011

De stijging van het aantal katten als proefdier (van 349 in 2010 naar 630 in 2011) is grotendeels te wijten aan het onderzoek naar de castratie en sterilisatie van katten op jonge leeftijd.

Dit onderzoek past in het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van Katten van de dienst Dierenwelzijn. Men wil daarmee achterhalen of katten kunnen gesteriliseerd worden voor ze te koop worden aangeboden, om zo het aantal asielkatten en zwerfkatten te verminderen.

De ‘traditionele’ proefdieren worden meer en meer vervangen door vissen en vislarven (9%), vooral in fundamenteel biologisch onderzoek.

Anderzijds: zijn er 5 % minder proefdieren gebruikt in Belgische laboratoria in 2011

In 2011 werden in de 367 Belgische laboratoria 665.079 proefdieren gebruikt. Dat is een daling met 5 % tegenover 2010, stelt minister Laurette Onkelinx, belast met dierenwelzijn, tevreden vast. De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid verzamelde die gegevens bij 367 voor dergelijke proefnemingen erkende laboratoria.

Bij deze cijfers kan men het volgende opmerken:

21% van de erkende labs heeft in 2011 helemaal geen dierproeven uitgevoerd. Door een wetenschappelijk onderzoek naar sterilisatie van jonge katten werden vorig jaar wel bijna tweemaal zoveel katten als proefdier gebruikt.

55% van de proefdieren in België wordt gebruikt voor de ontwikkeling en controle van gezondheidsproducten zoals geneesmiddelen, 38% voor fundamenteel onderzoek door de universiteiten. Ondanks een lichte daling blijven ratten en muizen de meest gebruikte diersoorten (79%). Konijnen (8%) dienen om antilichamen te kweken die in de behandeling van kanker of genetische aandoeningen worden gebruikt.

Apen vertegenwoordigen slecht 0,003% van alle proefdieren in 2011. Zij worden gebruikt om de kwaliteit van vaccins te controleren en voor onderzoek naar de ontwikkeling en werking van hersenen.

De ‘traditionele’ proefdieren worden meer en meer vervangen door vissen en vislarven (9%), vooral in fundamenteel biologisch onderzoek.

België voert een actief beleid om het aantal proefdieren te verminderen, onder meer door het onderzoek naar alternatieve methoden financieel te ondersteunen. Onlangs zijn de resultaten verschenen van het onderzoek naar een alternatieve, in vitro methode om vaccins tegen mond- en klauwzeer te produceren.

Op ethisch vlak heeft de voor dierenwelzijn bevoegde minister de dienst Dierenwelzijn opgedragen om een denkgroep op te richten die advies zal geven over het gebruik van primaten in specifieke dierproeven.

Tijdens haar bezoek aan het EGGcentris-laboratorium in Anderlecht heeft de minister er nog eens aan herinnerd dat het heel belangrijk is om alternatieve methodes voor dierenproeven te ontwikkelen, waardoor het aantal proefdieren elk jaar kan verminderen. In dat verband heeft de minister er goede hoop op dat het Belgisch centrum voor alternatieve methodes vanaf 2013 zou kunnen operationeel zijn.

Enkele kerncijfers voor 2011

Aantal erkende laboratoria: 367

Proefdieren

Knaagdieren 525.586 (79,03 %)
Konijnen 54.001 (8,12 %)
Katten 630 (0,09 %)
Honden 490 (0,07 %)
Fretten 192 (0,02 %)
Landbouwhuisdieren 4.114 (0,62 %)
Andere zoogdieren 64 (0,01 %)
Primaten 20 (0,003 %)
Gevogelte 17.144 (2,58 %)
Koudbloeddieren 62.838 (9,45 %)
TOTAAL 665.079

Bestemming

Fundamenteel (biologisch) onderzoek 256.667 dieren (38,59 %)
Onderzoek & ontwikkeling (dier)geneesmiddelen en apparaten gebruikt in (dier)geneeskunde 180.139 dieren (27,09 %)
Kwaliteitscontroles in (dier)geneeskunde 189.134 dieren (28,44 %)
Toxiciteitstesten 11.381 dieren (1,71 %)

1 REACTIE

  1. Misschien toch wel belangrijk om erbij te vermelden dat die katten die als proefdier gebruikt werden voor het onderzoek naar vroegcastratie gewoon kittens uit asielen zijn? Deze komen een dagje binnen op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, worden onderzocht zodat ze zeker gezond zijn, gecastreerd en als ze goed weer wakker zijn gaan ze terug naar het asiel waar ze geadopteerd kunnen worden. Vele asielen werken hieraan mee en kunnen op die manier kittens aan adoptanten aanbieden die al helemaal in orde zijn. En dat zonder dat het de asielen meer kost. Dat is toch een heel ander iets dan de meeste mensen zich bij ‘proefdieren’ voorstellen… Voor de kittens is er geen gevaar aan verbonden, vroegcastratie is al zeer goed onderzocht en wordt wereldwijd al meer dan 30 jaar gedaan, o.a. in de VS en de UK.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here