Aalst – Infoavond: Tegemoetkomingen en verhoogde kinderbijslag

Infoavond: Tegemoetkomingen en verhoogde kinderbijslag: Hoe kan je je (of je zoon/dochter) goed voorbereiden op de geneeskundige controle?

Vaak hebben kinderen en jongeren met een handicap recht op de verhoogde kinderbijslag. Vanaf 21 jaar kunnen personen met een handicap een tegemoetkoming ontvangen.

Elke persoon die een verhoogde kinderbijslag of tegemoetkoming aanvraagt, wordt uitgenodigd voor een geneeskundige controle bij de arts van de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid. Die arts beoordeelt of de handicap ernstig genoeg is om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag of een tegemoetkoming. Om het bedrag van je uitkering te bepalen, beoordeelt de arts de ‘zelfredzaamheid’ van de persoon met een handicap aan de hand van ‘zelfredzaamheidsschalen’.

Een goede voorbereiding op de geneeskundige controle verhoogt de kans dat de arts de zelfredzaamheid van jou of je kind correct inschat. Op deze infoavond gaan we in op de voorwaarden om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag of een tegemoetkoming. Daarnaast geven we concrete tips en advies om je goed voor te bereiden op de geneeskundige controle.

Deze infoavond van KVG Oost-Vlaanderen en Gezin en handicap gaat door op woensdag 10 oktober 2012 om 19u30 LDC De Maretak, Winterzaal (eerste verdieping), Albrechtlaan 119A, Aalst en wordt ingeleid door Annemie Neujens, sociale dienst KVG Oost-Vlaanderen.

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG. 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen,betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here