Dienstencheques kinderopvang: onderzoek noodzakelijk

UNIZO en VOKA bepleiten onafhankelijk onderzoek over situatie en noden flexibele kinderopvang. "Flexibile kinderopvang niet financieren ten koste van noodzakelijke verdere loonkostverlaging." Volgens UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers en VOKA, het Netwerk van Vlaamse Ondernemingen, bewijst de lopende discussie binnen in de Vlaamse regering over het al dan niet inzetten van dienstencheques voor de flexibele kinderopvang , op het ontbreken aan objectieve gegevens over kosteffectiviteit, potentiële tewerkstelling, noden en werkingsmodellen in de kinderopvang algemeen en de flexibele kinderopvang in het bijzonder.

Met het instrument dienstencheques kan kinderopvang worden gerealiseerd en een bijkomende tewerkstelling die eveneens het spelersveld opent naar meer aanbieders en meer aanbod op maat. Daarom bepleiten de ondernemers dat er meer onderbouwd zou worden beslist en dit vraagt een voorafgaandelijke studie waarin ook, naast Kind en Gezin met haar beheerders, de sociale partners en aanbieders van kinderopvang betrokken worden.

De Vlaamse werkgeversorganisaties waarschuwen er wel voor dat het budget voor een nieuw initiatief voor kinderopvang niet kan worden gefinancierd ten koste van de noodzakelijke verdere loonlastenverlagingen. Eerder beloofde de Vlaamse Regering al te zullen komen met een gezamenlijk voorstel voor kinderopvang van de ministers Van Brempt en Vervotte en daarvoor gezamenlijk en zelfstandig 13,6 miljoen euro vrij te ma ken in de Vlaamse begroting.

Verder bepleiten de Vlaamse werkgeversorganisaties opnieuw de noodzaak om een samenhangend en volgehouden loopbaanbeleid uit te tekenen en zullen daartoe aanvullende voorstellen lanceren. Het verminderen van de loonkost blijft hierin essentieel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here