Reactie FAVV op onterechte beschuldigingen van vzw COLFONTAINE

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen reageert op de onterechte beschuldigingen van een caritatieve organisatie, de vzw COLFONTAINE.

Omwille van de communicatie van vandaag van de vzw « Ensemble pour un nouvel élan » uitgezonden door RTBF, wenst het FAVV de puntjes op de “i” te zetten in verband met haar interventie ter plaatse.

Het Voedselagentschap werd via klachten van consumenten die zich bij deze vzw bevoorraden, maar die omwille van begrijpelijke redenen anoniem wensen te blijven op de hoogte gebracht van bepaalde onregelmatigheden. Tijdens zijn controle op 10 september heeft het Voedselagentschap vastgesteld dat verschillende producten op basis van vlees en ook gebak van een twijfelachtige versheid waren (uiterste gebruiksdata overschreden en diepgevroren vleesproducten verspreidden een ammoniakgeur verspreidden, geur die eigen is aan bederf). Een 100-tal kg werden vernietigd.

In tegenstelling tot verschillende verklaringen werd geen enkel blik met conserven vernietigd.
Het Agentschap is van oordeel dat in dit geval een overschrijding van de datum “ten minste houdbaar tot “ geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de consument.

De gebrekkige etikettering van sommige producten en ook het niet weten van waar deze producten afkomstig waren hebben geleid tot opmerkingen en tot het plaatsen onder bewarend beslag van deze producten waarvan de traceerbaarheid onvoldoende was.

Het FAVV herinnert eraan dat zij een zeer goede samenwerking heeft met de Voedselbanken. Deze voedselbanken zijn ook zeer goed op de hoogte van hun verantwoordelijkheden die ze hebben tegenover de minder begoeden die zij helpen en ze zijn zich ook zeer bewust van de hygiënemaatregelen en passen deze dan ook toe.

Bepaalde vzw’s op het einde van de keten hebben daarentegen niet altijd de nodige infrastructuur en kennis of de nodige strengheid om op een correcte wijze om te gaan met bederfbare etenswaren. La cellule de vulgarisation de l’Agence a d’ailleurs déjà organisé 18 séances de formation spécialement conçues pour ce public cible. De voorlichtingcel van het Voedselagentschap heeft reeds 18 opleidingen verzocht voor de medewerkers van deze caritatieve organisaties.

Zoals de woordvoerder van het FAVV zeer duidelijk verklaarde in een interview met RTBF : het Agentschap aanvaardt geen voedselveiligheid met 2 snelheden : één voor de rijken die zich kunnen veilige producten kunnen veroorloven en één voor de minder begoeden die het moeten stellen met bedorven producten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here