Een uitkering is in veel gevallen voordeliger dan werken

Recente cijfers tonen aan dat de zogenaamde werkloosheidsval nog steeds bestaat. Een uitkering blijft nog in te veel gevallen voordeliger dan werken. Een job betekent onvoldoende extra inkomen. Integendeel, de extra ontvangsten moeten gebruikt worden voor de extra kosten van een job, bijvoorbeeld voor kinderopvang of voor het woon-werkverkeer. De VLD wil daarom een job nog aantrekkelijker maken door werken beter te belonen.

VLD-voorzitter Somers: "De regeringen hebben al stappen gezet, zoals de federale werkbonus of de Vlaamse belastingvermindering voor werkenden. Maar het is duidelijk dat we nog verder moeten gaan. Daarom pleit de VLD voor de jobkorting. Wie gaat werken, moet meer kosten van zijn belastingen kunnen aftrekken, waardoor hij of zij netto meer overhoudt."

Uit het rapport van de Federale Overheidsdienst Arbeid blijkt dat het netto-inkomen van een eenoudergezin bij de overstap van werkloosheid naar een voltijdse baan met amper 5 procent omhoog gaat wanneer het gaat om een job aan het minimumloon. Als het inkomen uit arbeid de helft hoger ligt dan het minimumloon, blijft de winst tegenover de vroegere uitkering beperkt tot 21 procent. Een onderzoek bij de Waalse OCMW's leert dat werkloos blijven in een aantal gevallen zelfs voordeliger is. Een alleenstaande vrouw zou per maand netto 175 euro meer overhouden door te stempelen dan door te gaan werken aan een minimumloon. Dit komt door de kosten voor kinderopvang en het verlies van een verhoogd kindergeld.

"De stimulans om de uitkering in te wisselen voor een job is te laag", aldus Somers. "Het extra inkomen door een job wordt bovendien opgesoupeerd door bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld kinderopvang of voor het woon-werkverkeer. Ook houden de studies geen rekening met de realiteit dat sommige uitkeringstrekkers nog in het zwart bijverdienen."

De federale en Vlaamse regering namen reeds maatregelen om deze werkloosheidsval tegen te gaan. Zo voerde de federale regering de werkbonus in, een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor de laagste inkomens. Daardoor steeg het netto-inkomen van die mensen. "Die werkbonus werd deze maand trouwens opgetrokken, waardoor vanaf 1 januari zo'n 1,3 miljoen werknemers in de privé-sector een loonsverhoging kregen", aldus Somers.

Ook de Vlaamse regering maakt werk van de bestrijding van de werkloosheidsval. Somers: "Op aandringen van de VLD komt er een belastingvermindering van 200 euro voor alle werkende Vlamingen. Deze wordt geleidelijk ingevoerd. In 2007 en 2008 krijgen de laagste inkomens een korting van respectievelijk 125 en 250 euro. Vanaf 2009 krijgen alle Vlaamse werkenden een korting van 200 euro. De korting zal worden verrekend in de bedrijfsvoorheffing zodat alle werkenden een hoger netto-loon zullen ontvangen."

De VLD wil op dit pad verder gaan. Somers: "Door werken beter te belonen willen we mensen aanmoedigen om hun uitkering in te wisselen voor een job. Op die manier trekken we de activiteitsgraad in ons land op en zorgen we voor meer schouders die ons socio-economisch systeem moeten dragen." Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak pleitte VLD-voorzitter Somers voor de jobkorting. De jobkorting is een verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek. Momenteel kan de belastingbetaler maximaal 3.000 euro inbrengen. De VLD wil dit bedrag optrekken. Het voorstel van de jobkorting is opgenomen in het federale actieprogramma 2006-2007 en is voor de VLD van cruciaal belang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here