Aalst is bijna klaar voor camera’s met nummerplaatherkenning

Op de agenda van de gemeenteraad staan een aantal dossiers van de Lokale Politie. We lichten er het dossier van de nummerplaatherkenning uit.

Installatie van vaste nummerplaatherkenning.

Op het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2012 van de Politiezone Aalst werd de principebeslissing goedgekeurd om over te gaan tot de aankoop en installatie van 19 camera’s met automatische nummerplaatherkenning, 13 camera’s op het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalst, 6 camera’s op de ring rond Aalst.

De stad zal hiervoor intekenen op het raamcontract van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Een eigen procedure voeren zou zeker geen tijdswinst maken. Op budgettair vlak zal de Politiezone Aalst geen scherpere prijzen kunnen bekomen en de gelijkvormigheid met andere steden en gemeenten (die via de aankoopcentrale gaan) is niet gegarandeerd. De eigenlijke installatie is voorzien in 2013.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here