N-VA WILT AALST PRAGMATISCH EN KORDAAT BESTUREN.

Aalst. (redactie) N-VA is bereid de stad mee te besturen vanaf 2013 als de kiezer hen die kans geeft én als er een degelijk akkoord komt met enkele duidelijke speerpunten. Opmerkelijk is dat in dossiers als het crematorium, een administratief centrum, de Pupillen, de Siesegemkouter en De Tragel N-VA geen evangelie op tafel legt.N-VA wilt dat de dossiers gerealiseerd worden. “Er dient een crematorium te komen. Of het nu links of rechts ligt, vooraan of achteraan, dat doet er voor ons niet toe. Het is belangrijk dat het er gewoon komt. Punt”. Karim Van Overmeire, voorzitter van de programmawerkgroep, was op de persconferentie duidelijk.

Met zeven speerpunten gaat N-VA Aalst naar de kiezer. Zuinig beleid, deblokkering van de grote dossiers, Aalst Vlaamse stad, een sociaal beleid met meer springplanken en geen hangmatten, veiligheid, mobiliteit en ruimte voor ondernemen en ondernemers. In een apendix komen er nog 13 punten. Hier lijkt dat er onvoldoende tijd was om deze thema’s ten gronde uit te werken.

Cultuur valt hier onder. “Cultuur is een belangrijk element in de rol die een centrumstad speelt. De N-VA wil die kaart maximaal trekken. Tegelijk willen we, in samenspraak met de sector, op zoek naar financieringsmethoden die het stedelijk budget minder belasten. Eigen kunstenaars moeten ondersteund worden. Kleine gezelschappen moeten gesteund worden, bijvoorbeeld door infrastructuur en materialen aan een redelijke prijs ter beschikking te stellen”. Daarmee moet de cultuurbewuste kiezer het doen. Met N-VA in het bestuur wordt 11-juli een volwaardige feestdag in Aalst, zeker wat de animatie betreft. De Werf willen ze stimuleren verder te doen zoals ze bezig zijn, maar ons erfgoed zal zeker niet vergeten worden. Zo zal onze beiaard meer in de aandacht komen, een dossier waar huidig schepen Casaer nu zo goed als geen aandacht voor heeft. Voor N-VA moet het niet allemaal hip zijn. Ook klassieke elementen hebben hun plaats.

N-VA vindt vooral belangrijk dat een stadsbestuur menselijk op één lijn zit. “De jarenlange ruzies in het stadsbestuur liggen aan de basis van heel wat gemiste kansen.” aldus kandidaat-burgemeester Christophe D’Haese. De volksnationalisten willen niet besturen om te besturen, maar wil duidelijke afspreken als het bestuur aanvangt.

Kamerlid Sarah Smeyers geeft toe dat er geen toveroplossingen zijn in verband de grote instroom van vreemdelingen in de stad. “Veel mensen maken zich zorgen over de zeer grote instroom van anderstaligen, vooral uit het Brusselse. Toveren kunnen we niet, maar een stadsbestuur kan wel iets doen door een ander woonbeleid, bijkomnde inburgering…” vertelt de charmante nummer twee op de lijst. “Daarbij is ook de rol van het OCMW cruciaal. Geen hangmatten, maar springplanken. Tegenover rechten staan ook plichten.”

Wie het programma van N-VA naast dat van open VLD legt, ontdekt dat er hier programmatorische mogelijkheden zijn. Op vraag van een collega of het voorliggende programma met een partij als de sp.a te realiseren is, is het even stil. Dan klinkt dat de huidige generatie socialisten inzien dat er zaken veranderd zijn.

Blijft de vraag of er een voorakkoord is? Uiteraard komt hier geen antwoord. Kan Aalst autonoom beslissen of gaan de hoodkwartieren zich bemoeien met de Aalsterse coalitievorming? Als Christophe D’Haese en Jean-Jacques De Gucht als volwassen mensen aan de collegetafel kunnen, is er in Aalst een beleid mogelijk waar twee sterke partijen elkaar kunnen vinden. Of er een derde, meer sociale partner nodig is, daar beslist de kiezer over. Met twee besturen is gemakkelijker, maar de kans dat de Aalsterse kiezer zo de kaarten schudt, is klein. Een meerderheid moet toch wel enkele zetels op reserve hebben om vlot te knnen werken. Zeker in Aalst, waar sommigen nogal eens van gedacht (en partij) durven wisselen. (mas)

Het programma vindt u op www.n-va.be/aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here