Pers moet niet oordelen over schuld of onschuld

Reactie advocatuur op mercuriale PG Liégeois: “Vermoeden van onschuld is fundamenteel voor een eerlijk proces”

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, schaart zich achter de oproep van procureur-generaal Yves Liégeois van Antwerpen om de schending van het vermoeden van onschuld van verdachten strenger aan te pakken. De schending van het vermoeden van onschuld is al jarenlang een aandachtspunt van de Orde van Vlaamse Balies. Dit schendt immers het recht op een eerlijk proces.
http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?&textpageid=40

In zijn mercuriale klaagt hij aan dat we “omzeggens dagelijks geconfronteerd worden met perslekken waarbij het geheim van het vooronderzoek in strafzaken te grabbel wordt gegooid en het vermoeden van onschuld geschonden wordt”. Hij spreekt over een ernstig probleem. De OVB stelt vast dat het parket omzeggens nooit overgaat tot vervolging van schending van het geheim van het onderzoek en van het beroepsgeheim.

Daarnaast stelt de procureur-generaal vast dat in de rechtspraak weinig zaken terug te vinden zijn waarbij de schending van het vermoeden van onschuld wordt veroordeeld.

Tot slot gaat de OVB ook akkoord met het pleidooi van de procureur-generaal voor een meer terughoudende rol voor de pers inzake justitie, nl. wanneer het over de schuld of onschuld van een persoon gaat. Personen die achteraf onschuldig blijken te zijn, hebben immers de grootse moeite om vroegere verdachtmakingen efficiënt recht te zetten. De Orde van Vlaamse Balies dringt ook bij haar eigen leden aan om altijd de deontologische regels inzake beroepsgeheim na te leven, ook in de omgang met de pers. Over de omgang met de media bestaat overigens sinds 4 juni 2003 een reglement “advocaat en media”.

Een proces wordt niet gevoerd in de pers maar in de rechtszaal.

Orde van Vlaamse Balies – www.advocaat.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here