Sprekersavond Jong VLD Aalst met Staatssecretaris Maggie De Block groot succes.

Gisteren organiseerde Jong VLD Aalst een sprekersavond rond migratie met als centrale gast Staatssecretaris Maggie De Block,
Jong VLD Aalst beseft dat dit ook in Aalst terecht een veelbesproken item is en wordt met de komende verkiezingen. We vonden het dan ook belangrijk om hier op deze avond eens dieper op in te gaan.

De opkomst was dan ook groots, en na de toelichting van de staatssecretaris was er tijd voor het publiek om de nodige vragen te stellen. Jong VLD Aalst kon na deze avond de staatssecretaris alleen maar feliciteren voor haar correct beleid dat ze voert en waardoor we eindelijk het gevoel hebben dat de misbruiken en achterdeurtjes meer en meer voorgoed gesloten worden.

Uiteraard is het werk niet af en zal het een noodzaak zijn om hier constant een strakke maar menswaardige regeling aan te houden.
Ook voor de Gemeenten is hier een belangrijke taak weggelegd. Samenwerking tussen de OCMW’s, kruispuntbanken, enz. zullen noodzakelijk zijn om een terugkeerbeleid op een correcte manier blijven aan te houden.

Onze lijsttrekker Jean-Jacques de Gucht gaf tot slot een toelichting over wat er in het Aalsterse Open VLD Programma is opgenomen betreffende een degelijk migratiebeleid.

Een programma dat trouwens met alle Open VLD kandidaten samen in diverse werkgroepen werd opgemaakt. Bekijk hier alvast het punt uit het Aalsterse Open VLD programma wat betreft een correct gemeentelijk migratiebeleid:

Migratie

Aalst heeft de laatste jaren een sterke migratiegolf gekend en we hebben dan ook een grote groep allochtone medebewoners. Migratie is een verhaal van rechten en plichten, waarbij integratie en participatie de sleutelwoorden zijn. Integreren houdt in dat men zich vertrouwd dient te maken met de leefgewoontes, de democratische normen en waarden zoals ze in onze maatschappij verankerd zijn.

Beheersing van de Nederlandse taal is en blijft de sleutel om in onze samenleving te kunnen meedraaien. Het is de enige manier om je buren te leren kennen, een job te vinden en om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven. Voor allochtone kinderen is een grondige kennis van het Nederlands ook belangrijk voor hun schoolprestaties. Ondanks de vele inspanningen die het schoolteam levert, is een significante leerachterstand vaak onvermijdelijk als de ouders hierin geen stimulerende rol spelen. Als allochtone ouders het Nederlands niet onder de knie hebben, kunnen ze ook moeilijk communiceren met de school. Daarom willen we hen de kans geven om, in samenwerking met de school, taallessen te volgen die hen specifiek voorbereiden op communicatie met de school. Niet alleen nieuwkomers moeten Nederlands leren, we stellen ook vast dat sommige migranten die hier al enige tijd verblijven de taal nog niet of onvoldoende machtig zijn. Ook zij moeten blijvend aangezet worden om cursussen Nederlands te volgen. Enkel zo kan er sprake zijn van echte kansen om zich te integreren en deel uit te maken van de Aalsterse samenleving.

Om het belang van de kennis van het Nederlands te onderlijnen, moet hiermee rekening gehouden worden in het toekennen van een sociale woning of andere tegemoetkomingen. De hulp en steunmaatregelen die migranten genieten, moeten ook door de controlecel worden opgevolgd. Misbruik moet aangepakt worden en maatregelen moeten gebaseerd zijn op de actuele situatie van de persoon in kwestie. Ook hier moet maatwerk de regel worden. Daarnaast moeten we vermijden dat er concentratiewijken worden gecreƫerd. Daarom pleit Open Vld ervoor om migranten die een beroep doen op een sociale woning of huursubsidie te begeleiden in hun zoektocht naar een woning. Zo moeten we een spreiding over de stad bewerkstelligen.

We ondervinden dat migranten vaak moeilijk hun weg vinden naar het verenigingsleven, hoewel Aalst op dit vlak over een ruim aanbod beschikt. Open Vld houdt geen pleidooi voor aparte jeugd-, sport- of andere verenigingen aangezien deze de integratie in geen geval stimuleren. Wij pleiten ervoor om alle Aalstenaars, ook migranten, zoveel mogelijk te informeren over en te betrekken bij de bestaande verenigingen.

Op lokaal niveau moet een goed migratiebeleid worden gevoerd, want wie illegaal op Aalsters grondgebied verblijft, mag niet verwachten dat dit oogluikend wordt toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de stad, de politie en het OCMW de nodige verzorging te bieden met het oog op een veilige en gezonde terugkeer naar het land van herkomst. Een goede communicatie tussen de verschillende overheden is hierbij van belang. Sinds kort heeft Aalst een dienst niet-Belgen, waardoor vanuit de stad efficiƫnter kan (mee)gewerkt worden aan het federaal terugkeerbeleid.

Illegalen worden ook vaak het slachtoffer van huisjesmelkerij, wat kordaat moet aangepakt worden. Wanneer verschillende families samen op een kleine en slecht onderhouden plaats wonen, is dit niet alleen mensonwaardig voor de desbetreffende families, maar kan dit ook zorgen voor overlast voor de buurtbewoners.

Wie hier illegaal verblijft, moet de consequenties dragen. Dat geldt ook voor wie zich weigert te integreren of voor overlast zorgt. Iedereen die deel wil uitmaken van de maatschappij moet zich bewust zijn van zijn rechten, maar ook van zijn plichten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here