Universiteit Gent versterkt lokale kenniseconomie

Hoewel de Stad Gent en Universiteit Gent op veel domeinen nauw samenwerken halen ze nu de banden nog steviger aan. Ze willen drie doelstellingen realiseren: meer ruimte creëren voor kenniseconomie, de link tussen onderzoek en ondernemerschap versterken en een betere profilering en promotie van Gent als kennisregio. Dit partnerschap moet een antwoord bieden op de steeds sterkere internationale concurrentie in de kenniseconomie.

Gent ontwikkelt zich duidelijk als kennisstad en heeft alle troeven voorhanden. Een befaamde en degelijke universiteit, tal van hogescholen, hoog geschoold personeel en heel wat onderzoekers. Rector Van Cauwenberghe wil het bedrijfsleven in contact brengen met dit potentieel want Gent heeft op dit gebied een achterstand tegenover Leuven. Deze gunstige vestigingsfactoren voor kennisbedrijven zijn internationaal en zelfs nationaal te weinig bekend. Dit moet anders. Kennis is de belangrijkste motor voor economische groei. Profilering en promotie van de Gentse regio moet intenser worden. Veel kennis wordt onderbenut en te weinig omgezet in lokale en regionale economische groei.

Doelstelling 1: meer infrastructuur voor lokalisatie kennisintensieve bedrijven. In het domein van de biotechnologie, maar ook in andere domeinen vormt Gent een aantrekkingspool voor de vestiging van hoogtechnologische bedrijven . De beschikbare ruimte voor deze bedrijven is echter ontoereikend. Deze problematiek wordt aangepakt door versneld nieuwe terreinen uit te bouwen als wetenschapspark. In de eerste plaats komt Rijvissche hiervoor in aanmerking. Deze site is definitief bestemd als wetenschapspark maar het biedt slechts 11 van de benodigde 25 hectare aan. Men moet dus uitkijken naar bijkomende locaties in de stad. Daarnaast is er nood aan een multifunctioneel gebouw van 30.000 à 40.000 m2, met verhuurbare modules van minstens 1.000 m2. Er worden bedrijven van minimaal 25 werknemers beoogd.

Doelstelling 2: Stimulering van het ondernemerschap en innovatie in de Gentse regio
Heel wat ondernemende onderzoekers creëren commercieel interessante onderzoeksresultaten doch hebben echter niet de interesse om deze zelf verder te commercialiseren. Daarnaast studeren er jaarlijks in Gent ongeveer 3.500 studenten af en verkrijgen een 300 tal onderzoekers een doctoraatstitel. Een aantal van deze afgestudeerden heeft zin om te ondernemen, maar kiest uiteindelijk toch voor een carrière in een bestaand bedrijf. Aan de andere kant zijn er in de regio heel wat ervaren ondernemers actief met een ruime ervaring op het vlak van onderhandelen met klanten en leveranciers, verkoop, management, enz.

Dit initiatief wil bruggen slaan tussen ondernemende academische onderzoekers, ervaren ondernemers en afgestudeerden.

Doelstelling 3: Betere profilering en promotie van Gent als kennisregio
De aanwezigheid van de Universiteit Gent, kennisintensieve groeibedrijven, drie grote hogescholen, strategische onderzoekscentra en een tiental semi-publieke onderzoekscentra vormt een ideale attractiepool voor nieuwe kennisondernemingen. Door de toenemende internationale concurrentie moet Gent zich echter nog duidelijker onderscheiden van andere kennisregio's. Het bestaande profiel van Gent als stad van kennis en cultuur dient zich te onderscheiden ten opzichte van andere Europese spelers. Daarnaast willen beide partijen Gent promoten op de kennismarkt als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innoverende ondernemingen en buitenlandse onderzoekers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here