‘KERK GAAT GEBUKT ONDER ANGST VOOR VERANDERING’

Redactie. Volgens de vrijdag overleden Italiaanse kardinaal Carlo Martini gaat de rooms-katholieke Kerk gebukt onder de angst voor verandering en loopt zij tweehonderd jaar achter. Hij zegt dat in een postuum verschenen interview in de zaterdageditie van de Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’. “De Kerk is moe, onze cultuur is verouderd, onze kerken zijn groot, onze kloosters zijn leeg en de bureaucratie wordt steeds logger”, zegt hij in het interview, dat op 8 augustus werd afgenomen.

Kardinaal Martini vergelijkt de Kerk met de rijke jongeling die geen afstand kan nemen van zijn bezittingen om Christus te volgen. “Ik besef dat het moeilijk is om alles achter te laten, maar laten wij er ten minste naar streven om vrije mensen te zijn die aandacht hebben voor hun naasten, zoals mgr. Romero en de jezuïeten die een marteldood stierven in El Salvador. Waar blijven de grote voorbeelden die ons kunnen inspireren?”

Kardinaal Martini spaart zijn kritiek niet op het logge bestuursapparaat van de katholieke Kerk. “Ik geef de paus en de bisschoppen de raad om twaalf uitzonderlijke personen te zoeken voor leidinggevende functies. Personen die de armen nabij zijn, die omringd zijn door jongeren en die nieuwe dingen durven proberen”, zegt hij. Wij hebben nood aan zulke bewogen mensen opdat de Geest zich overal zou kunnen verspreiden.”

De kardinaal, die jarenlang de stem was van diegenen die aandringen op kerkelijke hervormingen, roept de katholieke Kerk op tot bekering. “De Kerk moet haar vergissingen erkennen en een radicale weg van vernieuwing bewandelen. Wij moeten ons durven afvragen wie nog luistert naar de raadgevingen van de Kerk met betrekking tot seksualiteit. Is de Kerk hier nog een autoriteit of slechts een karikatuur voor de media? De tweede raad die ik de Kerk geef is om het Woord van God te beluisteren. Slechts wie dit Woord met zijn hart beluistert kan de Kerk helpen om te veranderen en kan op de juiste manier gehoor geven aan de diepste vragen van de mens. Noch de clerus, noch het kerkelijke recht kunnen de plaats innemen van het innerlijke van de mens. Alle regels, wetten en dogma’s dienen slechts om die innerlijke stem te verduidelijken en om te helpen tot onderscheidingsvermogen.”

De kardinaal roept op tot nieuwe benadering van kwetsbare groepen zoals mensen die uit de echt zijn gescheiden: “Sacramenten zijn geen middel tot discipline, maar een middel om mensen die onder de kwetsbaarheid van het leven gaan gebukt te genezen. Dienen wij deze sacramenten toe aan mensen die nood hebben aan nieuwe kracht? Ik denk aan alle echtgescheidenen en nieuw samengestelde families. Zij hebben bijzondere bescherming nodig. De aandacht die wij hebben voor nieuw samengestelde gezinnen is beslissend voor de nabijheid van de Kerk met de generatie van hun kinderen. De Kerk moet zich afvragen hoe zij met haar sacramenten nabij kan zijn aan diegenen waarvan de familiale toestand ingewikkeld is.”

Hij besluit: “De Kerk loopt 200 jaar achter. Hebben wij angst, in plaats van moed? Geloof, vertrouwen en moed zijn de fundamenten van de Kerk. Slechts met moed kunnen wij vermoeidheid overwinnen. Dat merk ik maar al te goed bij de mensen die mij omringen.”

met dank aan Stijn voor de hulp van het vertalen uit het Italiaans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here