Optrekken tarief roerende voorheffing tot 25 procent onaanvaardbaar

Optrekken tarief roerende voorheffing tot 25% onaanvaardbaar zonder verlaging inkomstenbelasting”

België zit al aan de top wat de tarieven in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting betreft. Als nu ook de roerende voorheffing nog verder zou stijgen, dreigen andermaal dezelfde groepen de rekening gepresenteerd te krijgen. Dat zegt UNIZO in een reactie op het voorstel om de roerende voorheffing op te trekken tot 25%. “Een verhoging van de belastingen op inkomsten uit vermogen, kan enkel als de tarieven in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dalen”, zegt UNIZOtopman Karel Van Eetvelt. Op dit moment liggen de belastingen op inkomen uit arbeid of een zelfstandige beroepsactiviteit al zeer hoog. Bovendien sparen heel wat mensen met het oog op hun pensioen. Door de roerende voorheffing te verhogen tot 25%, zal de regering vooral deze groep treffen. “Zij zullen meer belastingen betalen op de inkomsten uit de reserves die ze hebben opgebouwd voor na hun pensioen. En dat terwijl ze tijdens hun loopbaan al zeer veel belastingen hebben betaald op hun inkomen,” reageert Van Eetvelt.

Volgens UNIZO gaat het daarom niet op om gewoon de inkomsten uit kapitaal of vermogen zwaarder te belasten. Uit eerdere UNIZO-bevragingen blijkt immers dat de recente belastingverhogingen wegen op de motivatie van de ondernemers en van zij die overwegen om te starten als ondernemer. “De fiscale pijngrens is bereikt,” besluit UNIZO.

Ondernemer moet zelf het teveel terugvorderen

In de nieuwe regeling inzake roerende inkomsten komt het er bovendien op neer dat belastingplichtigen zelf een overzicht moeten maken van hun verschillende soorten inkomsten om eventueel te veel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen via hun belastingaangifte. Volgens UNIZO staat dit haaks op een efficiënte dienstverlening.

Nood aan duidelijke, efficiënte fiscale regels

De huidige regeling werd eind vorig jaar snel ingevoerd en zonder dat een aantal noodzakelijke voorwaarden voor een efficiënte werking waren vervuld. Zo is er nog steeds geen meldpunt en zijn er nog heel wat vragen omtrent de inhoudingsplicht en de meldingsplicht. UNIZO dringt er op aan dat de regering, als ze zou besluiten om de regeling te wijzigen, genoeg tijd neemt om een duidelijke, zo uniform mogelijke en vooral haalbare regeling uit te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here