Verkiesbaarheid militairen, kan niet zegt Spirit

Het parlement werkt op dit moment aan een wet die militairen toelaat kandidaat te zijn bij de lokale verkiezingen. Het voorstel moet het mogelijk maken dat ook militairen kleur bekennen en gemeente- of provincieraadslid worden. Enkel wie burgemeester of schepen wordt, zou politiek verlof moeten nemen. Spirit-kamerlid Walter Muls, lid van de Commissie voor de Landsverdediging, vindt dit geen goed idee en pleit ervoor dat militairen politiek neutraal moeten zijn én blijven.

"De tuchtwet van 1975 bepaalt dat wie tot de krijgsmacht toetreedt niet langer verkiesbaar kan zijn en wij willen dat graag zo houden," aldus Muls: "militairen oefenen, net zoals onder meer politiemensen, een openbare functie uit, en kunnen in die hoedanigheid ook bevelen geven aan de gewone burger. Het is daarbij uiterst belangrijk dat de burger weet dat iemand die je identiteitskaart mag vragen en mensen mag arresteren of iemand die deel uitmaakt van een gewapende troepenmacht dat doet op volledig neutrale basis.

Militairen en politiemensen weten trouwens dat de keuze voor dergelijke functie impliceert dat ze niet kunnen opkomen bij verkiezingen, net zoals dat het geval is bij onder meer gemeenteambtenaren.

Verder is het niet ondenkbeeldig dat sommige militairen een partij zouden vertegenwoordigen die oppositie voert tegen het beleid van de minister van Defensie. Waar ligt de loyauteit van een officier op dat moment? Spirit zegt dat ze zeker en vast zal tegen stemmen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here