Bousakla provoceert… Subsidies voor religies herzien…

Mimount Bousakla, de Antwerpse sp.a-senator (blijft ook na haar doodsbedreiging in running) wil dat de financieringen van religies herzien worden. Hierdoor wil ze in debat gaan en een warme oproep doen naar christenen, hindoes, boedhisten, moslims, atheïsten, heidenen, sikhs, individualisten, getuigen van Jehova, joden, bahaïsten, confucianisten, vrijzinnigen, … en alle onderverdelingen of stromingen onder deze religies, én de niet genoemde religies, om hierop te reageren en een constuctief voorstel te lanceren dat ons kan brengen tot een model waarin zoveel mogelijk mensen van deze maatschappij zich kunnen terugvinden.

Zo schrijft ze in een open brief: De laatste weken heb ik heel wat over de subsidiëring van religies vernomen . Ik heb een aantal interessante opmerkingen gelezen uit steunbetuigingen en een gesprek aangegaan met enkele personen. Daaruit bleek dat er een probleem bestaat dat weinig of geen aandacht krijgt in de maatschappij: de verdeling van het belastingsgeld ten voordele van religies. Ik kan hier met weinig kennis van zaken spreken omdat het dossier omvangrijk is. Het is overduidelijk dat het probleem wel degelijk bestaat. Daarom doe ik nog niet aan een stellingname maar besef ik dat er een absolute nood is aan een debat hieromtrent.

Blijkbaar worden in dit land een aantal religies gesubsidieerd. Die subsidiering gebeurt niet op basis van de aanhang die de religies hebben, maar wel op een soort 'geboorterecht' (men is bijvoorbeeld gedoopt) en een verworvenheid die volgens een aantal bronnen gaat tot enkele eeuwen terug. Misschien waren sommige maatschappelijke omwentelingen toen van indrukwekkende aard, maar dit wil niet zeggen dat we moeten afgaan op het erfrecht van de vorige generaties. Ik denk dat de aanpak rijp is voor herziening.

Waar het om gaat: We moeten het debat openen. (Die overtuiging heb ik ondertussen wél.)
Waar het om gaat: De tijd is rijp om het probleem aan te kaarten.
Waar het om gaat: Ontevredenheid is groot. En dat is abnormaal.

De vraagstelling:
1. Kent iemand de absolute cijfers rond subsidiering?
2. Weten we waar ons belastingsgeld naartoe gaat?
3. Weet U (!) aan welke geloofovertuiging u betaalt?
4. Moeten we de subsidiering herzien?
5. Volgens welke normen moet een verdeling worden voorzien?
6. Hebben we een plicht om ervoor te zorgen dat verdeling gebaseerd is op aanhang?
7. Moet een burger kunnen kiezen waarvoor hij of zij betaalt?
8. Moet een atheïst kunnen kiezen voor een ander doel voor zijn/haar belastingsgeld?
9. Is het wenselijk dat we de geloofsgemeenschappen bij elkaar brengen voor een debat?
10. Kan u zich vinden in een stelsel dat met dezelfde middelen een eerlijkere verdeling voorziet? Reageert u? mimount.bousakla@skynet.be

Haar stelling: het gaat om UW geld en u heeft het recht om te weten waar het naartoe gaat!

Mimount Bousakla
mimount.bousakla@skynet.be
http://www.mimountbousakla.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here