Cardiologisch Centrum OLV Aalst bevestigt internationale leidinggevende positie

Twee cardiologen van het OLV Ziekenhuis krijgen internationale erkenning met hun vermelding in twee van de belangrijkste wetenschappelijke vakbladen.
Dr. William Wijns en dr. Bernard De Bruyne, beiden cardioloog in het OLV Ziekenhuis Aalst, genoten tijdens het voorbije Europees cardiologisch congres in Munchen (ESC, dit is het grootste cardiologische congres ter wereld) internationale erkenning met de vermelding van hun studies in respectievelijk The Lancet en the New England Journal of Medicine. Op het congres werd het resultaat van hun internationale studies met betrekking tot de behandeling van patiënten met kransslagadervernauwingen bekend gemaakt.

Dr. De Bruyne leidde de FAME 2-studie, die gepubliceerd werd in the New England Journal of Medicine. Uit de studie blijkt dat patiënten met kransslagadervernauwingen meer baat hebben bij de plaatsing van een coronaire stent dan bij medicamenteuze behandeling, wanneer de ernst van de vernauwing in kaart wordt gebracht door de doorbloeding te meten.

De PROTECT-studie die door dr. Wijns werd voorgesteld is het grootste onderzoek dat ooit werd verricht omtrent de lange termijnveiligheid van coronaire stents. Twee vaak gebruikte types stents werden hierin met mekaar vergeleken. De studie bevestigt dat het extra risico op laattijdig dichtklappen van de stent kleiner is dan verwacht.

Dr. Wijns en dr. De Bruyne zijn terecht fier op de publicatie. “Als wetenschapper slaag je er misschien maar één of hooguit twee keer in je ganse carrière in om zo’n erkenning te krijgen. De vermelding in een blad als The Lancet of the New England Journal of Medicine heeft een bijzonder hoge impactfactor. We zijn dan ook bijzonder trots op dit resultaat”, klink het bij beide cardiologen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here