Oude Bareel Sint-Amandsberg wil meer inspraak

Vlak voor de gemeenteraad van maandagavond voerde een uitgebreide delegatie van het buurtcomité Oude Bareel een ludieke actie aan de ingang van het Gentse stadhuis. De inwoners van de Oude Bareel overhandigden een petitie aan het stadsbestuur, bovendien wil het plaatselijke buurtcomité wil erkend worden als gesprekspartner. De bewoners gaven ook een stevige eisenbundel betreffende wateroverlast, onveilige voet- en fietspaden, sluipwegen, onveilige verkeerssituaties en gebrek aan speelruimte af.

De bewoners hebben ernstige bedenkingen bij de gebrekkige communicatie van schepen Temmerman over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening van het Grootstedelijk Gebied Gent' met zijn 32 deelplannen die erg verwarrend zijn. Het openbaar onderzoek liep van 10 januari tot 10 maart 2005 maar toen de bewoners lucht kregen van het RUP was de termijn om bezwaarschrift in te dienen voorbij. Een van de actievoerders:"Toenmalig schepen Van Rouveroij hield rekening met een ruimtebalans en kregen we de garantie dat er geen nieuwe verkavelingen in onze wijk kwamen. In het huidige RUP is echter daar geen sprake van. Wij zijn niet tegen elke verkaveling maar 48 hectare open ruimte (opgenomen in het RUP) opofferen is van het goede teveel. Dit komt overeen met 2.160 nieuwe woningen".

Nieuwe woningen bouwen in een wijk die kreunt onder de wateroverlast en nu al een mobiliteitsprobleem heeft is volgens de bewoners niet verantwoordt. Er worden ook dringend rioleringswerken gevraagd en in de Orchidee- en de Beelbroekstraat wordt er geklaagd dat noch voetpaden noch fietspaden zijn. In de Beelbroekstraat ligt een bovendien afdeling van het Sint-Janscollege dat al heel lang een fiets- en voetpad vraagt. In de Achtenkouterstraat willen de bewoners niet alleen de huidige verkeersveilige situatie behouden ten voor de schoolgaande kinderen maar tevens het landelijke karakter bewaren omdat het daar geplande stadsbos nog vele jaren op zich zal laten wachten.

Door de oververzadiging van de Antwerpsesteenweg komt er steeds meer sluipverkeer in de wijk. Er zijn bovendien KMO-zones gepland maar op een nieuw afrittencomplex aan de R4 zal het nog jaren wachten zijn. Bovendien is er door de vele verkavelingen is hoge nood een speeltuin dicht bij de Oude Bareelwijk, want nu trekken kinderen naar de speeltuin achter het gemeentehuis van Destelbergen. En dat is toch erg ver weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here