N-VA dient wetsvoorstel in om brandstofprijzen te plafonneren

De consumenten en bedrijven worden de laatste dagen geconfronteerd met een niet te stuiten verhoging van de brandstofprijzen. Van september 2011 tot nu zijn de prijzen van benzine en diesel gestegen met respectievelijk 10 procent en 9 procent. N-VA Kamerlid Steven Vandeput dient nu een wetsvoorstel in om een negatieve cliquet in te voeren die de dieselprijs plafonneert op 1,60 euro, de benzineprijs op 1,70 euro, en dit tot einde 2013.

Het wetsvoorstel is reeds volledig uitgewerkt en kan onmiddellijk worden behandeld in het parlement. Zo geeft de N-VA meteen een voorzet aan Minister van Financiën Steven Vanackere, die vanmorgen meedeelde dat ingrijpen op de brandstofprijzen bespreekbaar moet zijn.

Bescherming van de koopkracht – inperken van de inflatie

De aanhoudende verhoging van de brandstofprijzen is zowel voor de consument als voor de bedrijven een zware last om te dragen. Beide zijn door de federale regeringsmaatregelen omtrent autofiscaliteit eerder dit jaar reeds zwaar getroffen.

“Tijd dus om in te grijpen,” zegt Steven Vandeput. “Elke verhoging van de brandstofprijzen wordt bijkomend verzwaard door het lineair meestijgen van de BTW. De autogebruiker wordt zo nog eens extra belast. Ook de inflatie wordt daardoor aangezwengeld. Het inperken van de prijzen tempert meteen ook de inflatie.”

Groene maatregel

Het concrete voorstel houdt in dat de benzine- en dieselprijs meer naar elkaar toegroeien. Het verschil bij volledige werking tussen benzine en diesel zal nog 10 cent bedragen.

Vandeput: “Hiermee doen we een voorstel waardoor op termijn de verdieseling van het wagenpark kan verminderen, wat goed is voor de luchtkwaliteit. Kopers van nieuwe wagens zullen minder geneigd zijn een dieselwagen aan te kopen, gezien het relatieve voordeel verkleint.”

Budgettair neutraal voor de federale begroting

De voorgestelde maatregel is budgettair neutraal. De verlaging van de accijns is immers gelijk aan de extra BTW die de overheid ontvangt ingevolge de prijsstijging.

Vandeput: “De negatieve cliquet komt erop neer dat ingegrepen wordt in het aandeel taks in de brandstofprijs. Aan de BTW raken we niet. Daardoor blijven de inkomsten uit brandstof voor de overheid gelijk.”

Dringende behandeling

N-VA zal in de commissie Financiën de dringende behandeling vragen van het wetsvoorstel.

“Alleen snel ingrijpen zal de bijkomende last voor gezinnen en bedrijven kunnen inperken”, besluit Steven Vandeput.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here