Aanleg tunnel Guldensporenpad Zwevegem van start

Op vrijdagmorgen 24 augustus werd de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van de tunnel onder de gewestweg N391 (Esserstraat) in Zwevegem. Deze tunnel zorgt voor een veilige oversteek van het fietsverkeer vanuit het Guldensporenpad. In 2008 verloor een meisje daar nog het leven toen ze de drukke N391 wou oversteken. De fietstunnel is een gezamenlijk project van het Vlaamse Gewest en het provinciebestuur van West-Vlaanderen. De totale kostprijs bedraagt 1.463.060 euro, waarvan het provinciebestuur 231.915 euro bijdraagt. Het provinciebestuur bekostigt de tunnelmonden.

Het Guldensporenpad is een veelgebruikte fietsverbinding voor werknemers, scholieren, en voor recreatieve fietsers. Vanwege het vlot verbindende karakter en de behoorlijke afstand (van Marke tot in Zwevegem) is het Guldensporenpad een van de eerste fietssnelwegen in West-Vlaanderen.

Net omdat het Guldensporenpad zo’n belangrijke voorstadsas is, onderneemt het provinciebestuur ongeveer 1 km zuidelijker langs het Guldensporenpad in Zwevegem momenteel ook herinrichtingswerken in het kader van het Fietsfonds, ten bedrage van 285.759 euro. Dit nieuwe fietspad zal van het Guldensporenpad nog meer een fietssnelweg maken. De inhuldiging van dit tracé is voorzien voor het najaar van 2012.

Het Guldensporenpad maakt deel uit van het provinciale functionele fietsroutenetwerk, een netwerk van fietsverbindingen dat dagelijkse fietsverplaatsingen naar het werk, station of school op een veilige en comfortabele manier wil garanderen. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen coördineert de aanleg van de fietspaden op dit netwerk. Dankzij de middelen uit het Fietsfonds (subsidies door de provincie en het Vlaamse gewest) kan de realisatie van het fietsroutenetwerk versneld worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here