MARIALE OMMEGANG – NAZARETH

Elk jaar op 8 september wordt in Nazareth de feestdag van Maria Geboorte in ere gehouden. Om 9.00 uur is er een plechtige Hoogmis en in de namiddag om 14.30 uur vind de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. Alle bedevaarders gaan samen met onze pastoor-deken Marc Soens en aanwezige priesters, alsook het Onze-Lieve-Vrouwbeeld en met het beeld en de ruiters de biddende tocht langs de 15 kapelletjes van de Maria-Mysteries in een processie over een afstand van ongeveer 5 km, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen.

We bidden voor de noden van onze parochianen, bedevaarders, en van de grote wereldkerk. Einde van deze ommegang is voorzien rond 16.00 uur. Er is ook mogelijkheid om dezelfde Ommegang te bidden in onze kerk voor mensen, die minder mobiel zijn om te voet mee te gaan, indien zij niet wensen mee te rijden met de autobus die de ganse bedevaartstocht maakt.

Gedurende de 15 solemnele dagen zijn er bedevaartmissen voor de bezoekers van vele omliggende parochies. IEDEREEN IS WELKOM.

Het hele jaar wordt de relikwie in de kerk voor het Maria-altaar vereerd.

Bijkomende informatie: Het verhaal achter de Mariale Ommegang in Nazareth

De jaarlijkse Mariale bedevaart moet begonnen zijn omstreeks de jaren 1240. Het staat vast dat rond die tijd al een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw aan een boom hing in de bossen van Nazareth.

De legende vertelt dat een ridder uit het noorden van Vlaanderen, op terugreis van Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde in de avondschemering verloren reed. Een verschrikkelijk onweer, waarbij het hele bos in lichterlaaie scheen te staan, liet de verdwaalde ridder biddend beloven een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te bouwen op de plaats waar hij zijn weg zou terugvinden.

Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder op een open plaats in een bos een hut. Een vriendelijke bejaarde man nodigde de ridder uit zich te warmen rond het haardvuur. Aan de andere kant van de haard zat een beeldschone jonge vrouw met een slapend kindje op haar schoot. De ridder aanvaardde de uitnodiging te blijven overnachten. Hij droomde dat een wolk met daarop Maria en het kindje Jezus uit de hemel neerdaalde op de plaats van de herbergzame hut in het bos.

Maria deed de ridder teken haar te volgen en leidde hem zo buiten het woud. Toen de ridder ontwaakte was van de hut en zijn bewoners geen spoor meer. Zijn paard stond even verder rustig te grazen. Op basis van de aanwijzingen die Maria hem in zijn droom bezorgde, vond hij de weg naar huis terug. Later liet hij op de open plek in het bos waar hij verdwaalde een kapel bouwen.

Verdwenen kapel

Nog tijdens de bouwwerken verdween de kapel. Ze bleek te zijn verplaatst naar de plek waar de hut had gestaan. Later werd de te klein geworden kapel vervangen door een kerk. Het dorp dat zo tot stand kwam, kreeg de naam Nazareth.

De huidige kerk, die de vroegere, in 1860 afgebrande kerk vervangt, zou op de plaats staan, waar destijds de boom stond met het beeldje van O.L.Vrouw. Opmerkelijk is dat het Maria-altaar zich tegen alle gewoonten in aan de epistelkant van de kerk bevindt.

Het beeldje zelf, slechts twee en een halve voet hoog, stamt uit de Middeleeuwen en wordt al eeuwenlang vereerd. Van in die aloude tijden wordt de ” Ommegang ” met grote luister gevierd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here