Opmars koolzaadolie bij productie biodiesel

Het Oost-Vlaamse chemiebedrijf Oleon levert de allereerste 300 ton biodiesel van Belgische herkomst aan Total Duitsland. Deze eerste levering vormt de voorbode van een jaarproductie van 95.000 ton biodiesel die Oleon eind 2006 wenst op te starten. Het bedrijf investeert hiervoor 16 miljoen euro in zijn productievestiging te Ertvelde. Total, nummer 1 op de Europese biobrandstofmarkt, produceert zelf geen biodiesel maar neemt ze af van externe partners zoals Oleon. Biodiesel is een methylester op basis van plantaardige olie.

Oleon produceert in zijn vestiging te Ertvelde jaarlijks 40.000 ton gelijkaardige producten voor detergenten en verzorgingsproducten. De 300 ton biodiesel die Oleon aan Total Duitsland levert gebeurt in afwachting van de accijnsverlaging op biobrandstoffen door de Belgische regering.

Nu Oleon de biobrandstofmarkt betreedt investeert het 16 miljoen euro in zijn productievestiging in Ertvelde. De nieuwe installatie zal perfect aansluiten bij de bestaande industriële en logistieke infrastructuur. De directe groei in tewerkstelling zal 15 plaatsen inhouden, maar staat garant voor een veelvoud hiervan in de bevoorradingsketen. Oleon heeft het volste vertrouwen in de groei van de biodieselmarkt. Wellicht zal tegen eind dit jaar 2,5% van de diesel voor wegvervoer op basis van biobrandstof bestaan om tegen 2010 5,75% (of 330.000 ton) bereiken.

De Belgische productie van koolzaad bedraagt momenteel enkele duizenden tonnen en is een hoofdzakelijk Waalse aangelegenheid. Nu de Europese Unie subsidies verleent en er een gegarandeerde afname in de oliefabriek van Ertvelde is wordt het voor de Vlaamse boeren aantrekkelijk om koolzaad te kweken. Over koolzaad bestaan enkele misvattingen omdat er twee soorten zijn met totaal verschillende eigenschappen. Ondertussen bereiken Deense boeren mooie resultaten met het robuuste winterkoolzaad. Bovendien blijkt dat van alle teelten het winterkoolzaad het minste lijdt onder verlies aan rendement bij het afbouwen van pesticiden in de landbouw. Winterkoolzaad rendeert door de teelt van het product op zich maar ook vanwege het effect op de teeltrotatie en de onkruidproblematiek bij andere teelten. Door de inbreng van stikstof in de bodem via de wortels en het overschot aan humus op de akker profiteert de volgende teelt op deze akkers.

Boeren kunnen bij persing van koolzaad 1/3 olie bekomen en 2/3 eiwitrijk veevoeder. Deze olie kan gebruikt worden als brandstof of in de voedingsindustrie. Volgens experts kan het aandeel van koolzaadolie 25% van het totale personenvervoer op de Deense wegen dekken of 100% van de Deense landbouwmachines. Ter vergelijking: in 1930 werd 25% van het totale landbouwareaal gebruikt voor het voederen van trekpaarden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here