Eurosilo blijft in Gent

Vrijdagavond ondertekende Eurosilo twee nieuwe concessieovereenkomsten met het Havenbedrijf van Gent. Enerzijds bestendigt het de komende 25 jaar een deel van de agro-industrie en distributie in de Gentse haven. Maar anderzijds wordt de ontwikkeling en de trafiek rond biobrandstoffen verder verankerd in de Gentse havengebied. Het toont ook dat Gent resoluut kiest voor bedrijven die een meerwaarde betekenen op het gebied van nieuwe technologieën en tewerkstelling.

De uitermate geschikte ligging, de moderne infrastructuur, de samenwerking met de Universiteit Gent, hogescholen en andere technologiepartners spreken in het voordeel van Gent. De noodzaak aan een nieuwe zeesluis en de oplossing van het mobiliteitsprobleem, niet alleen rond Gent maar ook voor de ganse provincie, dwingen provinciegouverneur Denys echter tot snelle resultaten. De ondertekening gebeurde symbolisch in het nieuwe project 'Windows on Ghent' boven het Gentse ICC dat door een vernieuwd management opnieuw leven ingeblazen werd.

Eurosilo is al bijna 40 jaar verbonden met Gent. In 1968 startte het met een bescheiden opslagcapaciteit van 18.000 mt die geleidelijk opgebouwd werd tot 245.000mt. In 1992 nam het Ghent Grain Terminal over om daar de capaciteit op te bouwen tot 410.000 mt. Beide vestigingen verzetten momenteel een 650.000 mt.

Het aandeelhouderschap van Euro Silo NV ligt nu voor 80% bij de groep Van den Avenne en voor 20% bij de internationale groep Cargill. Door het algemene politieke veranderingen op Europees niveau, de afbouw van de veestapel en het verleggen van goederenstromen verminderde de haventrafiek de laatste jaren met bijna 40%. Toch mag men stellen dat de Gentse haven in een algemeen dalende markt stand houdt.

Via de concessie krijgt het nieuwe Gentse bedrijf Alco Bio Fuel NV drie hectare industriegrond voor de ontwikkeling van zijn Gentse vestiging. Op 1 oktober 2007 moet hier de productie van 150.000 ton bio-ethanol van start gaan. Het project vergt een investering van 75 miljoen euro en zorgt voor een rechtstreekse tewerkstelling van 40 man. Deze productie dekt voorlopig de totale behoefte aan bio-fuel in België en is goed voor een aanvoer van 400.000 ton graan en suikersap en 120.000 ton veevoeder als restproduct.

Daar de wetgever tegen 2007 het gehalte bio-fuel naar 7% wil opdrijven, wat overeenkomt met 200.000 ton bio-ethanol staat het bedrijf klaar met een tweede productieketen van 150.000 ton. Alles hangt echter af van de toewijzing van de quota (in openbare aanbesteding) en de planning van de regering. Echter hoe hoger percentage bio-fuel in de brandstof, hoe milieuvriendelijker het wegverkeer gebeurt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here