De vent maakt de tent. Onderzoek bewijst verband ondernemerstype, bedrijfsbeleid en succes!

Uniek in Nederland: ‘De vent maakt de tent.’ Erasmus onderzoek bewijst verband tussen ondernemerstype, bedrijfsbeleid en succes!

Inleiding
‘Wie u bent, bepaalt uw resultaat.’ Het zal je maar gezegd worden. Wij mensen doen ons graag voor als rationeel denkende en verstandig handelende mensen. Dit is tot op zekere hoogte waar. Maar er is meer.

Jacques-Matthieu DE JONG van Cuenta.NL deed onderzoek naar het strategisch handelen van MKB ondernemers in Nederland in de periode 2011-2012 in opdracht van de Erasmus universiteit te Rotterdam. De uitkomsten zijn verrassend. In Nederland is dergelijk onderzoek niet eerder gedaan. Het toont aan dat het verband tussen ondernemerstype en de voorkeur om voor bepaald beleid te kiezen duidelijker aanwezig is dan tot nu toe werd aangenomen. Zij blijken eerder reflexmatig te handelen dan rationeel alleen.

Persoonstypologie en strategiekeuzen
De belangrijkste ondernemerstypen zijn de pragmatische en de charismatische ondernemer. Elk type heeft zijn vaste persoonspatronen en houding ten opzichte van geld, onzekerheid, innoveren en het delegeren van macht. Deze houding bepaalt in belangrijke mate of de ondernemer durft te investeren in nieuwe producten of groeimarkten zoals China. Uit recente berichtgeving blijkt dat het Nederlandse MKB de afgelopen jaren te weinig de blik op nieuwe exportmarkten heeft gericht. Duitse ondernemers deden dat eerder en grootschaliger, waardoor de Duitse economie er nu beter voor staat dan de Nederlandse. Zij profiteerden van de groei elders in de wereld.

Uit het onderzoek blijkt dat de MKB ondernemer zichzelf vooral als pragmatisch typeert. Kenmerken van pragmatische ondernemers zijn dat zij risicomijdender zijn dan hun charismatische collega ondernemers; de financiën de boventoon laten voeren en hun groei vooral halen uit het steeds verbeteren van de klantentrouw. Dit beleid leidde in 73% van de gevallen een omzet- en winstverbetering op. De keerzijde van dit beleid bleek te zijn dat de pragmatisch ondernemer teveel bezig bleek met het hier en nu en zich te weinig bekommerde om ontwikkelingen in groeimarkten buiten zijn huidige ‘blikveld.’ Veel charismatische ondernemers richtten de aandacht vooral op nieuwe dingen wat ten koste ging van de aandacht voor de dagelijkse kant van het ondernemen.

Crisis
Onder druk van de crisis worden beide ondernemertypen echter voorzichtiger en gaan zich nadrukkelijker met de bedrijfsfinanciën bemoeien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here