Wanneer is het wettelijk te warm om te werken?

UNIZO rekent ook op passend begrip van klanten bij werken in heet weer

Naar aanleiding van het aangekondigde warme weer, herinnert UNIZO nog eens aan de wettelijke maatregelen voorzien voor werkgevers en werknemers. Naast het wettelijk kader legt de ondernemersorganisatie de nadruk op het gezond verstand en de pragmatische aanpak in goed overleg binnen het bedrijf en in functie van de sector, de concrete werkomstandigheden en de service aan klanten. UNIZO rekent ook op passend begrip van klanten bij dit hete weer.

Werkgevers krijgen bij goed weer en hoge temperaturen vaak de vraag of zij hun personeel wel tewerk mogen stellen in die hitte. Sinds deze zomer (1 juli) zijn hierrond nieuwe regels van toepassing. De drempelwaarde waarboven een werkgever in actie moet schieten om zijn personeel tegen hitte te beschermen, verschilt naargelang de fysieke inspanning die het werk vraagt en wordt uitgedrukt op de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze index geeft de temperatuur weer die gemeten wordt met een zogenaamde nattebolthermometer, die ook rekening houdt met de luchtvochtigheid. Om die reden zal de temperatuur die met dit soort thermometer wordt gemeten vaak lager liggen dan bij een klassieke thermometer.

Verschillende drempelwaarden
De drempelwaarde voor werknemers die lichte of zeer lichte arbeid verrichten (vb. kantoorwerk of handenarbeid terwijl men zit), ligt op 29 WBGT. Dit komt overeen met een luchttemperatuur van 29 °C, aan een luchtvochtigheid van 100%. Zit de luchtvochtigheid rond de 75%, dan moet de luchttemperatuur al 31 à 32 °C bedragen om aan 29 WBGT te komen. De drempelwaarde voor werknemers die halfzware fysieke arbeid verrichten (vb. staande arbeid), ligt op 26 WBGT. Voor zware arbeid (vb. grondwerken) is dat 22 WBGT. Met een luchtvochtigheid van rond de 75%, betekent dit dat een luchttemperatuur van 28°C, respectievelijk 24 °C al problematisch wordt.

Drempelwaarde overschreden?
Als de drempelwaarden worden overschreden, moet de werkgever maatregelen treffen. Zo moet hij gratis verfrissende dranken aanbieden en een verluchtingssysteem in de kantoren installeren. Werknemers die rechtstreeks in de zon werken, moeten beschermingsmiddelen aangeboden krijgen: vb. een hoofddeksel of zonnecrème. Duurt de hinder daarna voort, dan moet eventueel een regime van beperkte aanwezigheid en van rusttijden worden ingevoerd.

Bron:UNIZO

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here