Negentig per uur is slechts een tijdelijke oplossing zegt Helga Stevens en wil een structurele aanpak voor geluidshinder in het verkeer. Enkele weken terug stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers voor om de maximumsnelheid op het E17-viaduct in Gentbrugge te beperken tot negentig kilometer per uur om zo de geluidshinder te beperken.

Helga Stevens, Vlaams volksvertegenwoordiger en zelf doof, vindt dit een halfslachtig voorstel. De snelheidsbeperking is slechts een antwoord op één probleem, namelijk de geluidsoverlast voor de omwonenden. Een maximumsnelheid van negentig kilometer per uur betekent dat enkel personenauto's hun snelheid dienen aan te passen. Zoals het buurtcomité aangeeft zijn het echter vooral de zware vrachtwagens die geluidsoverlast
veroorzaken.

Daarnaast houdt de slechte staat van de voegen van het viaduct te Gentbrugge voor de vrachtwagens een bijkomend gevaar in. De Vlaamse beroepsorganisatie van transporteurs SAV krijgt regelmatig klachten van vrachtwagenbestuurders. Zij verklaarden recent dat het viaduct sinds de werken er abominabel bij ligt. Volgens hen is het slechts een kwestie van tijd voordat er ongevallen gebeuren. Het risico dat ladingen beginnen te schuiven of dat een vrachtwagen het contact verliest met het wegdek is veel groter geworden sinds de werken. Het invoeren van een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur wijzigt deze gevaarlijke situatie niet.

Het invoeren van een snelheidsbeperking of het aanbrengen van geluidsschermen is enkel symptoombestrijding. Een structurele oplossing kan er enkel in bestaan dat de voegen opnieuw aangepakt worden. Voor de werkzaamheden twee jaar geleden, waarbij een ander type voegen werd gekozen, waren er geen problemen. Zolang deze werken niet worden aangevat kunnen voorlopige maatregelen, zoals een snelheidsbeperking, ingevoerd worden maar dit kan geen definitieve 'oplossing' zijn!

Vlaamse geluidsnormen voor wegverkeer

Naast een structurele oplossing voor het viaduct te Gentbrugge, vraagt Helga Stevens in haar schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van openbare werken ook om versneld werk te maken van Vlaamse geluidsnormen voor het wegverkeer. Vlaanderen is hier trouwens toe verplicht conform de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het is belangrijk dat de overheid er alles aan doet om de overlast van de drukke wegen die dorps- of stadskern doorkruisen in de mate van het mogelijke te beperken. In Nederland bestaan er reeds dergelijke geluidsnormen. In Vlaanderen zijn enkel aangaande de financiering van geluidswerende schermen geluidsnormen vastgelegd.

Helga Stevens
Vlaams volksvertegenwoordiger
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)