Trefdag lokale besturen is aanloop verkiezingen

Op 16 februari zullen naar schatting 4.000 lokale ambtenaren, politici en beleidsvoerders te gast zijn in het Gentse ICC. De VVSG trefdag is de tweejaarlijkse ontmoetingsdag van steden en gemeenten, de OCMW's, intercommunales en anderen. Er zijn meer dan 100 workshops en de sprekers zijn deskundigen ter zake. Thema's die aan bod komen zijn vergrijzing, maatschappelijke veiligheid, de leefbare gemeente, diversiteit, duurzaam en betaalbaar wonen, meer jobs voor lokale noden, de burger als partner in het bestuur en sterke besturen.

Gentenaars die op de Trefdag zullen spreken zijn burgemeester Frank Beke en Eerste Schepen Van Rouveroij. Burgemeester Beke is gastheer: " Deze trefdag is een uniek ontmoetingsplatform waar iedereen die betrokken is bij het plaatselijke beleid van gedachten kan wisselen met experts, ministers, vertegenwoordigers van de Federale Overheid en uiteraard ook elkaar. Bedoeling is dat ook buiten de formele momenten er heel wat contacten gelegd worden. Gent zal zijn Gasten op een waardige wijze ontvangen".

Eerste Schepen Van Rouveroij: " De Trefdag biedt de lokale mandatarissen een aantal frisse ideeën en suggesties voor alle dagen maar richt zich ook naar de verkiezingen van 8 oktober. Maar wij richten ons ook op de toekomst want de lokale besturen zullen zich na 8 oktober ook moeten profileren. De belangrijkste thema's voor 2007 komen op deze Trefdag aan bod". Het is zeker dat naar de toekomst toe er meer vraag zal zijn naar topambtenaren met heel wat management capaciteiten. De wedde zal navenant de prestaties zijn. Maar men zal zeker ook op zoek gaan naar deskundige gemeenteraadsleden.

De studiedag in het ICC start op 16 februari om 9 uur. Er is een lunch voorzien en om 17 uur start het informele gedeelte. Leden VVSG betalen 59 euro of 50 euro in groep. Anderen betalen 110 euro. Inschrijven kan via 02/211.56.32 (fax 02/211.56.00) of www.vvsg.be

Wie het politieke debat over de stad en de liberale visie in het bijzonder wil kennen moet zeker het boek 'Stadslucht maakt vrij' aandachtig lezen, het is aan herdruk toe. Op 6 februari organiseert de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB een colloquium over stedelijk beleid in internationaal, Europees en Vlaams perspectief. Inlichtingen op www.stadsluchtmaaktvrij.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here