TV – Soaps, ontrouw en vreemdgaan

Na vele uren te hebben geploeterd volgt een avondje tv kijken. Om 20u start mijn eerste favoriete soap en daar begint manlief al….die gaan altijd vreemd!! Doet me toch wel ergens nadenken en eenmaal je op iets let dan valt het meestal dubbel en dik op. Daar begint het al de ene flirt met de ander en die gaat dan weer wat verder enz… hoe eindigt dit allemaal? Ja hoor vrouwlief vergeeft manlief en ze leven nog lang en gelukkig.

Op naar de volgende soap, Hmm daar is het dus al niet veel beter, de voruw begint iets met de vader des huizes, later met de zoon ervan, bedriegt die dan met haar schoonzoon om dan na enkele weken terug te keren bij haar tweede grote liefde.

Zouden mannen dan toch nog gelijk hebben als ze weer maar eens ontevreden zijn met onze kijkgewoontes? Hebben mannen reden om schrik te hebben dat we dezelfde weg opgaan?

De dag nadien heb ik me vrijgemaakt om op onderzoek te gaan. Ongeveer één op vijf van de gehuwden – en samenwonenden inbegrepen – zou ooit al geslachtsgemeenschap hebben gehad met iemand anders dan de vaste partner.

Bij mannen is dat vaker het geval dan bij vrouwen. 20% van de Vlaamse bevolking heeft dus ooit coïtale ervaringen achter de rug met iemand anders dan hun primaire partner. Maar we moeten voor ogen houden dat het niet noodzakelijk om geslachtsgemeenschap hoeft te gaan om te kunnen spreken over ontrouw. Bijgevolg kunnen we veronderstellen dat het percentage ontrouwe partners in Vlaanderen hoger zal zijn dan 20%.

Daaruit kunnen we dan ook al verder kijken en ondervinden we dat ook kinderen soms het slachtoffer zijn van deze affaires. Uit de resultaten van een toevalssteekproef bij 660 Belgische kinderen kon aan de hand van moderne technieken worden vastgesteld dat in 7% van de gevallen de wettelijke vader niet de biologische was.

Waarom dan al deze ontrouw??

Bij velen heerst er ongetwijfeld nog de opvatting dat mensen vreemd gaan vanuit een seksueel tekort in de relatie. Sommige onderzoekers verklaren ontrouw uitsluitend op biologische grond. Vanuit biologische hoek klinkt het steeds vaker dat ontrouw een 'natuurlijke behoefte' is, omdat we nu eenmaal gedreven worden door de drang om ons voort te planten en ons DNA te spreiden. Mensen zijn dan zoals dieren, niet geneigd om hun hele leven bij één partner te blijven.

Daarnaast kan men ook een groep mannen en vrouwen onderscheiden die het hebben van een buitenrelationele relatie zien als een soort surplus. Het gaat hierbij meestal om personen die relatief tevreden zijn over hun primaire relatie of huwelijk, maar die een extra dimensie aan hun leven willen geven. Tenslotte kan het ook zijn dat mensen vanuit een machteloosheidgevoel in hun relatie vreemd gaan om zo opnieuw een gevoel van macht in de relatie te creëren. Ontrouw wordt in de realiteit echter vaak veroorzaakt door een samenspel van oorzaken. Het is immers weinig denkbaar dat iemand ontrouw is enkel omwille van één van de hierboven vernoemde oorzaken.

Wat leert ontrouw ons nu over relaties en seksualiteit?

Men zou kunnen stellen dat totale controle of absolute zekerheid niet bestaat in relaties. Het punt waar het om draait in relaties is vertrouwen stellen in de ander. Betreffende seksualiteit vormt vaak een probleem binnen relaties. Mensen worden vaak blijkbaar aangetrokken door het seksuele aspect van iemand.

We hoeven ons dus niet allemaal zorgen te maken, maar toch even dit artikel om eens na te gaan denken over onze relatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here