Belg vermoedelijk besmet met vogelgriep – update

Een Belgische man heeft wellicht tijdens zijn verblijf in Turkije de H5N1 variant van vogelgriep opgelopen. Dit werd vandaag bekend gemaakt, nu de man volledig is onderzocht door de Belgische overheid. Volgens het interministeriële comissariaat influenza zal er later op de dag meer informatie worden vrijgegeven.

De Belg werd waarschijnlijk besmet toen hij enkele dagen in een door vogelgriep besmette regio in Turkije verbleef. "Vrijdag meldde de persoon zich met griepsymptomen. Op basis van de voorgeschiedenis werd besloten de persoon te verwijzen naar het Sint-Pieterziekenhuis", aldus het commissariaat.

Er gaan geruchten de rondte dat de man een journalist van Turkse afkomst is die de getroffen regio versloeg. Op dit moment houden ze hem nog uit voorzorg in het ziekenhuis.

Update – Mogelijke vogelgriepbesmetting in België: H5N1 werd uitgesloten.

Vrijdagavond 13/01/2006 meldde een Russische journalist die in Ukkel verblijft zich aan met griepsymptomen in een Brussels ziekenhuis. Hij was op reis gegaan naar Van in Oost-Turkije, een gebied waar vogelgriep heerst en had daar boerderijen en een ziekenhuis bezocht. De symptomen die hij vertoonde, waren een verhoogde temperatuur en hoest. Omdat dit gecombineerd werd met een verblijf in een besmet gebied en mogelijk contact met pluimvee, besloot het ziekenhuis om de procedure, uitgeschreven door het interministerieel commissariaat Influenza ( de volledige procedure kan u vinden op www.influenza.be ) te volgen.

Zij namen contact op met de gezondheidsinspectie van Brussel die op haar beurt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de crisiscel van de federale overheidsdienst Volksgezondheid inlichtte.

In onderling overleg werd besloten om de patiënt over te brengen naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel voor isolatie en verdere opvolging. De stalen die werden afgenomen werden opgehaald en onderzocht door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De eerste resultaten wijzen uit dat het hier niet zou gaan over een besmetting met H5N1, het vogelgriepvirus. H5 werd 2 maal uitgesloten en de eerste tests wijzen uit dat het zou gaan om een H3-besmetting, een ander griepvirus dus. De definitieve resultaten zullen morgen in de loop van de dag bekend zijn. Dan zullen we een definitieve evaluatie kunnen maken en zullen we dat ook communiceren aan de pers.

Dit was de eerste maal dat de procedure die werd uitgewerkt voor een verdacht geval van vogelgriep bij de mens in België werd uitgevoerd. Alle betrokken partners werden tijdig en correct ingelicht en hebben hun taken zoals eerder afgesproken uitgevoerd. Alle partners zijn het erover eens dat de procedure haar deugd heeft bewezen.

Ongeruste burgers kunnen met hun vragen terecht op het call center met gratis nummer 0800 99 777 of surfen naar www.influenza.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here