Hervorming lerarenopleiding: meer praktijk en inhoud

Vanaf volgend schooljaar zullen alle stages van studenten lerarenopleiding begeleid worden door mentoren. Ook zullen alle nieuwe leraars in het onderwijs aanvangsbegeleiding krijgen. Sinds nieuwjaar is dit al het geval voor startende leerkrachten in het secundair onderwijs. Op 1/9/2007 worden de lerarenopleidingen zelf grondig hervormd.

Met een heldere structuur, het versterken van de inhoud van de opleiding en meer samenwerking wil onderwijsminister Frank VANDENBROUCKE de kwaliteit van de opleiding verhogen. Hij heeft hiervoor 13,9 miljoen euro per jaar veil. De Vlaamse Regering heeft vandaag de plannen goedgekeurd.

Noodzaak van de hervorming

"Deze hervorming zit recht in het hart van mijn onderwijsbeleid", zegt Vandenbroucke. "Goed onderwijs veronderstelt goede leraren. Het is de leraar die elke dag opnieuw in de school ervoor zorgt dat ons onderwijs hoge kwaliteit kent. Goede leraren voor de toekomst opleiden is dus cruciaal."

Jaarlijks starten ongeveer 8000 nieuwe leerkrachten in het onderwijs. Leraar worden kan op drie manieren. Wie kleuterleider, leerkracht basisonderwijs of regent wil worden, kan daarvoor een 3-jarige opleiding volgen aan de hogeschool. Na een universiteitsopleiding kun je aanvullend een 'aggregaat' halen en daarna les geven in de hogere graden van het secundair onderwijs. Mensen die een andere opleiding gevolgd hebben en soms al een ander beroep uitgeoefend hebben, kunnen via het volwassenenonderwijs een Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid (GPB) verwerven.

In de vorige legislatuur heeft een beleidsevaluatie een aantal knelpunten blootgelegd. De belangrijkste zijn de uiteenlopende kwaliteit van de opleidingen en het feit dat beginnende leerkrachten vaak een praktijkschok ondervinden. Ze hebben in de opleiding te weinig praktijkervaring opgedaan en worden bij de start onvoldoende begeleid. De praktijkschok is ongetwijfeld mee verantwoordelijk voor het hoge aantal startende leerkrachten dat binnen de 5 jaar uit het vak stapt.

Structuur, inhoud en studieduur

Met de hervorming worden nog twee soorten lerarenopleidingen onderscheiden: – De 3-jarige opleidingen tot kleuterleider, onderwijzer of regent is een geïntegreerde lerarenopleiding van 180 studiepunten (1 studiepunt vertegenwoordigt 25 à 30 uur studiebelasting, een volledig academiejaar omvat 60 studiepunten). In deze opleiding is een stage van 45 studiepunten vervat. Deze opleiding blijft aangeboden als een professionele bacheloropleiding aan de hogescholen – Daarnaast komt er een specifieke lerarenopleiding van 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten stage.

Deze opleiding is bestemd voor studenten die al een diploma behaald hebben in hoger of volwassenenonderwijs (bv. klassieke filologie, industrieel ingenieur of orthopedagogie) en die in hun discipline alleen nog pedagogisch/didactisch moeten worden gevormd. Deze opleidingen kunnen aangeboden worden door universiteiten, volwassenenonderwijs en – voor het eerst – hogescholen.

Binnen deze structuur wordt de inhoud van de opleidingen versterkt. Bij de geïntegreerde opleidingen leraar secundair onderwijs zullen de studenten zich voortaan in 2 in plaats van 3 vakken specialiseren. Dat moet voor meer diepgang zorgen en ruimte in het curriculum creëren voor nieuwe aandachtspunten zoals zorg voor leerlingen met specifieke behoeften, omgaan met andere culturen, taalvaardigheid, enz.

Voor de specifieke opleidingen betekent de norm van 60 studiepunten dat het curriculum uitgebreid en versterkt moet worden. Alle lerarenopleidingen zullen voortaan gebaseerd zijn op dezelfde set basiscompetenties die een leerkracht moet bezitten (bv. taalvaardigheid). Ze leiden ook alle tot hetzelfde diploma, namelijk dat van leraar.

Bij de hervorming is gewaakt over de studieduur. Van specifieke lerarenopleidingen die volgen op een masteropleiding, dalen in principe 30 studiepunten in in een tweejarige master. Daardoor kunnen masterstudenten die dat wensen 30 van de voorziene 120 studiepunten besteden aan het eerste deel van de lerarenopleiding. Als zij-instromers (uit een ander beroep) aan een lerarenopleiding beginnen moet rekening gehouden worden met hun elders verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here