Wetenschappelijke studie sluit vinkenvangst uit

De Algemene Vinkeniers Bond en VIMIBEL (Vinkeniers Midden België) proberen opnieuw Vlaamse parlementsleden over te halen om een voorstel van decreet in te dienen dat het vangen van Vinken in de natuur weer mogelijk maakt. De gevangen wilde Vinken zouden uiteindelijk dienen voor vinkenzangwedstrijden.

De vinkeniers zijn altijd van mening geweest dat de nationale autoriteiten – in afwijking van de algemene verbodsbepalingen van de Europese Richtlijn uit 1979 (Vogelrichtlijn) – de vangst van vogels van bepaalde beschermde soorten mogen toestaan om inteelt te voorkomen.

Vogelbescherming Vlaanderen heeft deze bewering altijd afgedaan als onzinnig omdat inteelt eenvoudig kan worden vermeden door het ruilen, kopen en verkopen van Vinken. De huidige vogelbeschermingregelgeving in het Vlaamse Gewest (KB 09.09.1981) staat de handel van in gevangenschap geboren en opgekweekte Vinken toe.

Universiteit Antwerpen. De wetenschappers concluderen dat er geen aanwijzingen zijn voor genetische verarming op het niveau van de huidige collectie in gevangenschap levende Vinken. Gekweekte en wilde Vinken verschillen bovendien niet in de mate van inteelt en genetische diversiteit, waardoor er geen noodzaak lijkt te zijn voor een bevoorrading met vogels uit de natuur. De onderzoekers raden de vinkenkwekers dan ook aan om de bestaande genetische diversiteit in de collecties zoveel mogelijk te behouden via gerichte kweek en uitwisseling. Het spreekt voor zich dat gerichte inteelt (kruisen van familieleden) moet worden vermeden.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here