Verhofstadt stelt actieplan 2006-2007 voor

De federale regering werkt verder aan de modernisering en heeft een actieplan opgesteld voor 2006 en 2007 om ons land competitiever maken. Concreet bevat het plan tien nieuwe werven die zich in de socio-economische sfeer bevinden. Daarnaast werkt de regering aan de verdere uitvoering van de beleidsverklaring van oktober met o.a. het Generatiepact.

We zijn niet langer het zieke broertje van Europa, we zitten in het peloton. Zo kent ons land een hogere economische groei dan die van onze buurlanden. Ook op begrotingsvlak staat ons land aan de Europese top: in 2006 zal de begroting voor de zevende keer op rij een begroting in evenwicht zijn en dit jaar zal overheidsschuld verder dalen. In de laatste zes jaren werden 234.000 jobs gecreëerd, waardoor de tewerkstellingsgraad steeg van 57% naar 61%. De lasten op arbeid gingen naar omlaag: van 44,7% in 1998 naar 41,8% in 2006. De sociale zekerheid voor zelfstandigen werd versterkt, de vennootschapsbelasting daalde en vorig jaar waren de gezondheidszorgen sinds lang eindelijk onder controle. 2005 was het jaar van het Generatiepact, waardoor meer mensen aan de slag blijven om ons systeem betaalbaar te houden.

Toch blijft de werkloosheid en de belastingdruk nog steeds te hoog. Ook de concurrentie met het Verre Oosten wordt steeds groter en treft nu ook onze kenniseconomie. De beleidsverklaring van de premier in oktober 2005 bevat immers heel wat maatregelen, maar de regering wil verder gaan en stelt extra maatregelen in het vooruitzicht. Het gaat om 10 werven die in 2006 en 2007 in stelling worden gebracht. Een eerste reeks maatregelen handelt over een competitieve economie, gericht op werk. De regering wil een creatieve arbeidsmarkt realiseren, de armoede uitsluiten, innoveren en ondernemen stimuleren en breedbandinternet voor iedereen mogelijk maken. Andere werven zijn de energie van de toekomst, een efficiëntere overheid, mobiliteit en veilig verkeer, herinvestering van de opbrengst van de strijd tegen de fraude en eerlijke handelspraktijken.

Elk van deze werven zal tijdens de komende maanden verder worden uitgewerkt, al dan niet in overleg met de sociale partners en/of de deelstaten. In het actieplan staan ook al concrete pistes die verder zullen geconcretiseerd worden. Zo worden er openingen gemaakt naar een versterking van de lastenverlagingen voor ploegen- en nachtarbeid. Om werken aan te moedigen is er ook sprake van een verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek en nieuwe maatregelen om de kosten voor woon-werkverkeer of voor kinderopvang tot een minimum te beperken. Verder komen er maatregelen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichtrijden. Ook bevat het actieplan extra aandacht voor innovatie, een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen en maatregelen die van de klant een echte koning moeten maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here