Hogere waterfactuur en Europese boetes

Hogere waterfactuur: Peeters ontloopt verantwoordelijkheid zegt groen! De waterfactuur wordt een pak duurder voor burgers en bedrijven. Dat komt omdat Vlaams "milieu"minister Kris Peeters (CD&V) via de invoering van een zogeheten rioolrecht de burgers wil laten betalen voor noodzakelijke investeringen in de waterzuivering. Die investeringen zijn nodig anders wacht Vlaanderen vanaf 2008 forse Europese boetes.

"Ongehoord," zegt Groen!-voorzitter Vera Dua. "Minister Peeters draait eerst de Vlaamse investeringen in rioleringen terug en wil nu meer centen van de burgers zodat hij vanaf 2008 zijn Europese boetes betaald krijgt."

Amper een dag na de bekendmaking van de beleidsnota van Vlaams "milieu"minister Kris Peeters (CD&V) wordt duidelijk dat deze Vlaamse regering geen open kaart speelt wat betreft de financiering van de waterzuivering. De Vlaamse regering schuift een groot stuk van de factuur voor waterzuivering via de drinkwatermaatschappijen door naar de gezinnen. Een hogere factuur is het gevolg. "In de beleidsnota van "milieu"minister Kris Peeters over Aquafin is sprake van een decretaal verplichte vergoeding van drinkwatermaatschappijen aan Aquafin," zegt Groen!-voorzitter Vera Dua. "Pas wanneer de factuur voor de gezinnen te hoog oploopt, zo lezen we in de waternota van "milieu"minister Peeters, komt er een tussenkomst van het gewest. In de begroting is hiervoor echter niet één euro voorzien. Kortom, het echte begrotingswerk betreffende waterzuivering gebeurt voorlopig achter de schermen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here